SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
7
1
6
0
0
3

Nguồn RSS

Tiêu đề

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao lót mùng lưới 

Mô tả

Tỉnh Bạc Liêu có 21.182 ha nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh, đây là lợi thế nhưng cũng là thách thức không nhỏ trong khi điều kiện của người sản xuất còn thiếu và yếu, hệ thống thủy lợi, điện phục vụ sản xuất chưa đáp ứng hết nhu cầu

Đường dẫn

Ngày ban hành

26/02/2018 9:10 SA 

Duyệt

Đã ban hành 
Tệp đính kèm
Đã tạo vào thời điểm 28/02/2018 2:09 CH  bởi BACLIEU\quantricong 
Được sửa tại 28/02/2018 2:09 CH  bởi BACLIEU\quantricong