SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
8
6
7
2
3
Thời sự chính trị Thứ Tư, 28/09/2016, 10:10

Đảng bộ Bạc Liêu quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII)

Ngày 27/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố; Ban Tuyên giáo các cấp; trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; các báo cáo viên Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương đã truyền đạt những nội dung quan trọng của Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, đây là sự tiếp nối Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI), với nội hàm rộng hơn, sâu sắc hơn, nhằm làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đẩy mạnh và đạt hiệu quả thiết thực trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Việc đẩy mạnh quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) là giải pháp hữu hiệu để xây dựng và củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng và hệ thống các giá trị đạo đức xã hội tốt đẹp, mà cốt lõi là giá trị đạo đức vì con người, vì cộng đồng, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; thông qua đó, làm cho mọi tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Ngoài ra, tại hội nghị, các đại biểu được Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo triển khai chuyên đề: Vấn đề văn hóa trong Đảng; Tỉnh ủy triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong đơn cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và BTV các đoàn thể đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị… Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy trong quý IV/2016 phải hoàn thành việc xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình, kế hoạch hành động.

VT - KN


Số lượt người xem: 3319 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày