SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
8
6
9
0
5
Thời sự chính trị Thứ Ba, 14/02/2017, 14:20

Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chương trình 52 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII

Chiều 10/2, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình 52 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”. Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.


Đại diện Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh và HĐND tỉnh
thực hiện ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Ảnh KN)

Qua 6 năm triển khai Chương trình hành động số 52 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về vai trò, vị trí của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung và hình thức hoạt động; các phong trào, cuộc vận động được triển khai sâu rộng đến cơ sở. Nhiều phong trào, cuộc vận động đã đi vào đời sống xã hội như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", đền ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo... Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình dân vận khéo, ngày dân vận, chung tay xây dựng nông thôn mới…

Bên cạnh đó, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở các địa phương đã thể hiện khá tốt vai trò đại diện cho đoàn viên, hội viên, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Xây dựng được lòng tin của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Tuy nhiên, công tác dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại như: Một số địa phương chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; một số cấp ủy chưa thật sự quán triệt sâu sắc quan điểm về công tác dân vận, nên lúng túng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; còn xảy ra tình trạng quan cách, xa dân, nhũng nhiễu dân ở một số nơi; công tác phối hợp vận động quần chúng trong hệ thống chính trị chưa chặt chẽ, đồng bộ; hoạt động của Mặt trận và đoàn thể ở một số nơi hiệu quả chưa cao…

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt Kết luận 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động 52 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Ngày Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quy chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã được ký kết tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Chương trình hành động 52 của Tỉnh ủy trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Lê Thị Ái Nam đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; xem công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp; triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp giữa chính quyền các cấp với dân vận, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng và hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; phong trào phát động phải thiết thực, gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị, đặc biệt là các phong trào phải được triển khai thực hiện hài hòa giữa nhiệm vụ và chăm lo quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp căn cứ vào Quy chế phối hợp được ký kết tại Hội nghị xây dựng Quy chế phối hợp của cấp mình cho phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đúng quy định của pháp luật và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Kiều Ngân


Số lượt người xem: 1520 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày