SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
8
6
7
3
7
Thời sự chính trị Chủ Nhật, 19/03/2017, 09:50

Bạc Liêu sơ kết thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 17/3, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Qua 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã kịp thời triển khai, quán triệt và chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ” một cách nghiêm túc và chặt chẽ. Tính đến cuối tháng 11/2016, toàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn tỉnh; kết quả đã tổ chức trên 290 cuộc, với hơn 27.600 người tham gia học tập.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về triển khai, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm đẩy mạnh. Các cơ quan báo, đài đăng, phát gần 200 tin, bài, phóng sự tuyên truyền liên quan đến công tác triển khai, quán triệt học tập và làm theo gương Bác; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cấp phát hơn 3.500 quyển tài liệu để phục vụ nghiên cứu, sinh hoạt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cho các Chi bộ. Đồng thời, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có cách làm hay, thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Trong đó, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tấm gương Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; định kỳ hàng tháng tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo Bác; chú trọng chỉnh đốn tác phong trong công tác của cán bộ…

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Khái đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm qua, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế trong triển khai thực hiện như: Một số Lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thật sự làm tốt vai trò tiên phong, gương mẫu; việc xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo gương Bác của tập thể, cá nhân ở một số địa phương, đơn vị còn lúng túng, nội dung thực hiện chưa cụ thể, có nơi còn trông chờ hướng dẫn của cấp trên; công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện chưa thường xuyên…

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Khái phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh KN)

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế nêu trên, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Khái đề nghị người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiên cứu, cụ thể hóa tài liệu của Trung ương gắn với tính chất, đặc điểm của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên cơ sở quán triệt sâu sắc những lời dạy của Bác để học tập và làm theo. Mỗi tập thể xây dựng kế hoạch và mỗi cá nhân xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các địa phương, cơ quan, đơn vị cần thường xuyên tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh định kỳ hàng tháng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành để làm theo. Đồng thời, kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh các tập thể, các nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm cổ vũ, động viên, tạo sự lan tỏa trong Đảng và xã hội. Đặc biệt, chú trọng biểu dương nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kiều Ngân


Số lượt người xem: 2846 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày