SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
1
6
9
5
5
5
Văn Bản chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số văn bản: 487  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1244/QĐ-UBND 11/08/2014 V/v Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố, niêm yết thủ tục hành chính; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
1243/QĐ-UBND 11/08/2014 V/v Ban hành quy chế phố hợp thực hiện việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
1094/QĐ-UBND 14/07/2014 V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
1088/QĐ-UBND 14/07/2014 V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
1087/QĐ-UBND 14/07/2014 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư Pháp tỉnh Bạc Liêu
1086/QĐ-UBND 14/07/2014 V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
1095/QĐ-UBND 14/07/2014 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
1096/QĐ-UBND 14/07/2014 V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
1203/QĐ-UBND 31/07/2014 V/v Bổ nhiệm giám định viên tư pháp
Số 1152/QĐ-UBND 22/07/2014 Ban hành Quy chế tổ chức, chia cụm, khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối