SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
8
1
1
9
3
8
Văn Bản chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số văn bản: 478  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số 1152/QĐ-UBND 22/07/2014 Ban hành Quy chế tổ chức, chia cụm, khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua
Số 32/QĐ-UBND 14/07/2014 Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Số 1011/QĐ-UBND 30/06/2014 Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, huyện và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính
990/QĐ-UBND 26/06/2014 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
989/QĐ-UBND 26/06/2014 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
988/QĐ-UBND 26/06/2014 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
987/QĐ-UBND 26/06/2014 V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
Số 79/TB-UBND 24/06/2014 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu
Số 938/QĐ-UBND 17/06/2014 Phê duyệt Chương trình mục tiêu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2014 - 2015
942/QĐ-UBND 17/06/2014 V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối