SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
3
2
6
5
4
6
Văn Bản chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số văn bản: 457  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
409/QĐ-UBND 21/03/2014 Phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
08/KH-UBND 20/02/2014 Triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
410/QĐ-UBND 21/03/2014 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
272/QĐ-UBND 25/02/2014 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu
06/QĐ-UBND 14/02/2014 V/v ban hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị năm 2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu
156/QĐ-UBND 06/02/2014 V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
145/QĐ-UBND 27/01/2014 Phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2014
34/QĐ-UBND 13/01/2014 V/v Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu
2661/QĐ-UBND 13/12/2013 V/v phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
07/CT-UBND 20/11/2013 Về việc tăng cường quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối