SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
2
8
1
9
2
1
Văn bản Quy phạm pháp luật 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
10/2016/QĐ-UBND 20/05/2016 Ban hành quy định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
04/2016/QĐ-UBND 15/04/2016 Về việc phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
03/2016/QĐ-UBND 06/04/2016 Về việc ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn của tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình và danh mục, giá quy ước của tài sản cố định đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu
02/2016/NQ-HĐND 01/04/2016 Về quy định một số nội dung xây dựng Quy ước của khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
02/2016/QĐ-UBND 09/03/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
Văn bản Chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
878/QĐ-UBND 08/06/2016 Về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp
857/QĐ-UBND 06/06/2016 V/v công bố Danh sách giám định viên tư pháp theo vụ việc lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
859/QĐ-UBND 06/06/2016 V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2016
75/QĐ-UBND 01/06/2016 V/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
792/QĐ-UBND 26/05/2016 V/v bãi bỏ Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân cấp thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản duy trì hoạt động thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối