SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
7
9
6
6
4
Văn bản Chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1579/QĐ-UBND 21/09/2016 Về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu
1583/QĐ-UBND 21/09/2016 Ban hành Quy chế Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu
1567/QĐ-UBND 20/09/2016 Về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa...
143/QĐ-UBND 20/09/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 27/2/2015 và Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích, nộp NSNN áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
1273/QĐ-UBND 08/08/2016 V/v bổ nhiệm giám định viên tư pháp
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối