SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
3
7
8
9
5
8
Văn bản Quy phạm pháp luật 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
19/2015/QĐ-UBND 09/11/2015 V/v Ban hành Quy định về phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
15/2015/QĐ-UBND 02/10/2015 Ban hành Quy định về cấp giấy phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
09/2015/QĐ-UBND 28/05/2015 Ban hành Quy định về định mức cây trồng, vật nuôi và đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
08/2015/QĐ-UBND 06/04/2015 V/v Ban hành quy định mức giá thu tạm thời một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
07/2015/QĐ-UBND 06/04/2015 V/v Ban hành quy định mức giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
Văn bản Chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
2026/QĐ-UBND 25/11/2015 V/v công bố danh sách giám định viên tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
2011/QĐ-UBND 20/11/2015 V/v bổ nhiệm giám định viên tư pháp
120/QĐ-UBND 10/11/2015 V/v bãi bỏ Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu v/v chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
104/QĐ-UBND 14/10/2015 Ban hành quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu
01/2015/CT-UBND 13/07/2015 V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển Đông tỉnh Bạc Liêu
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối