SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
4
9
7
2
0
8
Văn Bản chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số văn bản: 517  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
2114/QĐ-UBND 10/12/2014 V/v điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1993/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu
2092/QĐ-UBND 08/12/2014 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
2091/QĐ-UBND 08/12/2014 V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Bạc Liêu
2117/QĐ-UBND 11/12/2014 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Bạc Liêu
2065/QĐ-UBND 02/12/2014 Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực mốt phần đến ngày 15/10/2014
1994/QĐ-UBND 25/11/2014 V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu
1993/QĐ-UBND 25/11/2014 V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu
1992/QĐ-UBND 24/11/2014 V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
1933/QĐ-UBND 18/11/2014 Về việc phê duyệt, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
1861/QĐ-UBND 30/10/2014 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Bạc Liêu
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối