SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
6
3
4
5
5
6
Văn bản Chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
408/QĐ-UBND 20/03/2015 V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2015
346/QĐ-UBND 13/03/2015 V/v bổ nhiệm giám định viên tư pháp
347/QĐ-UBND 13/03/2015 V/v bổ nhiệm giám định viên tư pháp
348/QĐ-UBND 13/03/2015 Về việc công nhận xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2015
270/QĐ-UBND 24/02/2015 V/v miễn nhiệm giám định viên tư pháp
269/QĐ-UBND 24/02/2015 V/v miễn nhiệm giám định viên tư pháp
268/QĐ-UBND 24/02/2015 Về việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp
21/QĐ-UBND 11/02/2015 Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của UBND tỉnh.
20/QĐ-UBND 10/02/2015 Ban hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị cá biệt năm 2015 của UBND tỉnh
14/QĐ-UBND 27/01/2015 Về việc quy định mức thu phí, phương thức thu và đối tượng miễn thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí quản lý, sử dụng phí đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh
101/QĐ-UBND 23/01/2015 Phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 2015
04/QĐ-UBND 06/01/2015 Quy định một số mức chi đặc thù trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
03/QĐ-UBND 06/01/2015 V/v quy định mức thu, tỷ lệ trích nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
2205/QĐ-UBND 29/12/2014 V/v công bố thủ tục hành chính thay thế thủ tục hành chính đã ban hành thuộc phạm vi giải quyết của UBND tỉnh cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
2208/QĐ-UBND 29/12/2014 V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Bạc Liêu
2209/QĐ-UBND 29/12/2014 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền gải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
2207/QĐ-UBND 29/12/2014 V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Bạc Liêu
2196/QĐ-UBND 26/12/2014 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
2196/QĐ-UBND 26/12/2014 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
2198/QĐ-UBND 26/12/2014 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối