SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
3
9
8
0
9
Văn bản Chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
408/QĐ-UBND 22/03/2018 Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh v/v Phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2018
927/UBND-NC 14/03/2018 Công văn UBND tỉnh v/v Hướng dẫn thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội
12-CT/TU 12/03/2018 Chỉ thị v/v Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảnh viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh
317/QĐ-UBND 02/03/2018 Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh v/v Thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bạc Liêu và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
29/QĐ-UBND 13/02/2018 Quyết định UBND tỉnh v/v Ban hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị năm 2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối