SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
6
4
1
3
6
8
Văn bản Quy phạm pháp luật 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
02/2016/QĐ-UBND 09/03/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu
02/CT-UBND 15/02/2016 Về việc triển khai khẩn cấp một số giải pháp phòng, chống tác động của hiện tượng El Nino để bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong mùa khô (2015 - 2016) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
01/2016/QĐ-UBND 07/01/2016 Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
29/2015/QĐ-UBND 31/12/2015 Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
28/2015/QĐ-UBND 30/12/2015 Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
Văn bản Chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
505/QĐ-UBND 12/04/2016 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2016
506/QĐ-UBND 12/04/2016 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
442/QĐ-UBND 31/03/2016 V/v công bố thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn gây thiệt hại trực tiếp đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
415/QĐ-UBND 28/03/2016 V/v phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020
332/QĐ-UBND 08/03/2016 V/v kiện toàn Ban chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối