SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
3
9
2
5
3
9
Văn bản Quy phạm pháp luật 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
12/2016/QĐ-UBND 29/06/2016 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bạc Liêu
11/2016/QĐ-UBND 22/06/2016 Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
10/2016/QĐ-UBND 20/05/2016 Ban hành Quy định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
09/2016/QĐ-UBND 18/05/2016 Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
08/2016/QĐ-UBND 16/05/2016 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
Văn bản Chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1273/QĐ-UBND 08/08/2016 V/v bổ nhiệm giám định viên tư pháp
1274/QĐ-UBND 08/08/2016 V/v bổ nhiệm giám định viên tư pháp
1275/QĐ-UBND 08/08/2016 V/v bổ nhiệm giám định viên tư pháp
1276/QĐ-UBND 08/08/2016 V/v bổ nhiệm giám định viên tư pháp
878/QĐ-UBND 08/06/2016 Về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối