SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
3
7
2
7
6
0
Văn bản Quy phạm pháp luật 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
09/2015/QĐ-UBND 28/05/2015 Ban hành Quy định về định mức cây trồng, vật nuôi và đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
08/2015/QĐ-UBND 06/04/2015 V/v Ban hành quy định mức giá thu tạm thời một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
07/2015/QĐ-UBND 06/04/2015 V/v Ban hành quy định mức giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh
06/2015/QĐ-UBND 25/03/2015 V/v Ban hành Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
05/2015/QĐ-UBND 11/02/2015 Ban hành quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình và vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
Văn bản Chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
01/2015/CT-UBND 13/07/2015 V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển Đông tỉnh Bạc Liêu
1094/QĐ-UBND 09/07/2015 Ban hành Kế hoạch sơ kết 3 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật
819/QĐ-UBND 04/06/2015 V/v phê duyệt danh mục tên thủ tục hành chính giải quyết theo quy trình liên thông lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa thuộc phạm vi giải quyết của tỉnh Bạc Liêu
408/QĐ-UBND 20/03/2015 V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2015
346/QĐ-UBND 13/03/2015 V/v bổ nhiệm giám định viên tư pháp
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối