SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
6
2
3
6
0
1
Văn Bản chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số văn bản: 559  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
468/QĐ-UBND 03/04/2015 V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
467/QĐ-UBND 03/04/2015 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
439/QĐ-UBND 27/03/2015 V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
438/QĐ-UBND 27/03/2015 V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
437/QĐ-UBND 27/03/2015 V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
436/QĐ-UBND 27/03/2015 V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
441/QĐ-UBND 30/03/2015 V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
292/QĐ-UBND 13/03/2015 V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
380/QĐ-UBND 17/03/2015 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu
347/QĐ-UBND 13/03/2015 V/v bổ nhiệm giám định viên tư pháp
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối