SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
8
2
4
0
2
9
Văn Bản chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số văn bản: 536  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
108/QĐ-UBND 23/01/2015 V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
107/QĐ-UBND 23/01/2015 V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
106/QĐ-UBND 23/01/2015 V/v công bố mới thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu
101/QĐ-UBND 23/01/2015 Phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 2015
68/QĐ-UBND 25/12/2014 Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
05/QĐ-UBND 05/01/2015 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
04/QĐ-UBND 05/01/2015 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu
03/QĐ-UBND 05/01/2015 V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu
18/QĐ-UBND 06/01/2015 V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
16/QĐ-UBND 06/01/2015 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối