SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
6
1
9
3
3
0
Văn Bản chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số văn bản: 499  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1548/QĐ-UBND 22/09/2014 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu
52/TB-STP 10/09/2014 Về địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
1482/QĐ-UBND 16/09/2014 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1453/QĐ-UBND 11/09/2014 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1452/QĐ-UBND 11/09/2014 V/v Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1451/QĐ-UBND 11/09/2014 V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1393/QĐ-UBND 28/08/2014 Về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
1397/QĐ-UBND 29/08/2014 V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu
1398/QĐ-UBND 29/08/2014 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu
1386/QĐ-UBND 28/08/2014 V/v Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối