SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
2
6
6
2
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Đo đạc và bản đồ Cục đo đạc bản đồ Việt Nam;Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
2 Bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Đo đạc và bản đồ Cục đo đạc bản đồ Việt Nam;Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
Trang đầu tiênTrang trước1Trang tiếp theoTrang cuối2 thủ tục

 Lỗi

Lỗi Web Part: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.

Chi tiết Lỗi:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)