SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
5
3
0
1
4
0
Danh bạ điện thoại - Email 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 52  
Đơn vịĐịa chỉĐiện thoạiEmail
Văn phòng Tỉnh ủy Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (0781) 3.823.720 hanhchinhvptubl@baclieu.gov.vn
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (0781) 2.240.345 vpubndt@baclieu.gov.vn
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (0781) 3.956.528 vpdbnd@baclieu.gov.vn
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (0781) 3.823.866 ubmttq@baclieu.gov.vn
Sở Công thương Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (0781)3.823.848 sct@baclieu.gov.vn
Sở Giáo dục và Đào tạo Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (0781) 3.828.302 sgddt@baclieu.gov.vn
Sở Giao thông Vận tải Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (0781) 3.823.867 sgtvt@baclieu.gov.vn
Sở Kế hoạch và Đầu tư Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (0781) 3.823.874 skhdt@baclieu.gov.vn
Sở Khoa học và Công nghệ Số 66 Lê Văn Duyệt, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. (0781) 3.822.474 skhcn@baclieu.gov.vn
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (0781) 3.823.928 sldtbxh@baclieu.gov.vn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (0781) 3.823.826 snnptnt@baclieu.gov.vn
Sở Ngoại vụ Số 3, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (0781) 3. 979.666 songoaivu@baclieu.gov.vn
Sở Nội vụ Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (0781) 3.823.861 snv@baclieu.gov.vn
Sở Tài chính Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (0781)3.823.881 stc@baclieu.gov.vn
Sở Tài nguyên và Môi trường Số 78 Lê Duẩn, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (0781) 3.823.860 stnmt@baclieu.gov.vn
Sở Thông tin và Truyền thông Số 04 Phan Đình Phùng, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu (0781) 3.942.236 stttt@baclieu.gov.vn
Sở Tư pháp Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (0781) 3.823.858 stp@baclieu.gov.vn
Sở Xây dựng Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (0781) 3.823.824 sxd@baclieu.gov.vn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số 16 Võ Thị Sáu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (0781) 3.823.886 svhttdl@baclieu.gov.vn
Sở Y tế Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (0781) 3.824.206 syt@baclieu.gov.vn
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối