SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
7
8
1
6
5
1

 

Danh bạ ĐT - mail các cơ quan thuộc UBND tỉnh

 

 

Đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Văn phòng UBND tỉnh

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

0291.2 240.345

vpubndt@baclieu.gov.vn

Sở Công thương

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

0291.3 823.848

sct@baclieu.gov.vn

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

0291.3 828.302

sgddt@baclieu.gov.vn

Sở Giao thông Vận tải

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

0291.3 823.867

sgtvt@baclieu.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

0291.3 823.874

skhdt@baclieu.gov.vn

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

0291.3 823.928

sldtbxh@baclieu.gov.vn

Sở Nội vụ

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

0291.3 823.861

snv@baclieu.gov.vn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

0291.3 823.826

snnptnt@baclieu.gov.vn

Sở Tài chính

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

0291.3 823.881

stc@baclieu.gov.vn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Số 78 Lê Duẩn, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

0291.3 823.860

stnmt@baclieu.gov.vn

Sở Tư pháp

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

0291.3 823.858

stp@baclieu.gov.vn

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

0291.3 823.886

svhttdl@baclieu.gov.vn

Sở Xây dựng

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

0291.3 823.824

sxd@baclieu.gov.vn

Sở Y tế

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

0291.3 824.206

syt@baclieu.gov.vn

Ban Dân tộc - Tôn giáo

Đường Phan Đình Phùng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

0291.3 826.961

bdt@baclieu.gov.vn

Thanh tra tỉnh

Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

0291.3 823.891

ttt@baclieu.gov.vn

HĐND và UBND Huyện Đông Hải

Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu.

0291.3 844.556

ubndhdonghai@baclieu.gov.vn

HĐND và UBND Huyện Giá Rai

Thị trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

0291.3 851.962

ubndhgr@baclieu.gov.vn

HĐND và UBND Huyện Hòa Bình

Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hòa Bình, Tỉnh Bạc Liêu

0291.3 880.364

ubndhhb@baclieu.gov.vn

HĐND và UBND Huyện Hồng Dân

Thị trấn Ngan Dừa,, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu.

0291.3 876.635

ubndhhd@baclieu.gov.vn

HĐND và UBND Huyện Phước Long

Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

0291.3 864.291

ubndhpl@baclieu.gov.vn

HĐND và UBND Huyện Vĩnh Lợi

Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

0291.3 735.111

ubndhvl@baclieu.gov.vn

HĐND và UBND Thành phố Bạc Liêu

Số 12, Đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

0291.3 822.459

vphdndubndtp@baclieu.gov.vn