SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
9
8
2
0
2
9

 

 THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

 Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu cung cấp thông tin đường dây nóng của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh và kiến nghị của các doanh nghiệp.

 

  

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Ông     NguyễnTấn Khương

Chánh Văn phòng

0916.337.447

vpubndt@baclieu.gov.vn

Sở Công Thương

 

 

 

Ông     Phan Văn Sáu

Giám đốc

0913.990.371

 

Ông     Nguyễn Minh Trung

Chi cục Trưởng QLTT

0913.990.177

 

Ông     Hồ Thành Văn

Chánh Thanh tra

0918.167.532

 

Sở Giao thông Vận tải

 

Ông     Ngô Hữu Dũng

Giám đốc 

0291.3 823 871 – 0913.892.054

dungnh@baclieu.gopv.vn

Ông     Bùi Hồng Kỳ

Phó Giám đốc 

0291.3 602 066 – 0913.892.168

kybh@baclieu.gov.vn

Ông     Lương Phương Đông

Phó Giám đốc 

0291.3 823 869 – 0949.383.999

donglp@baclieu.gov.vn

Ông     Lê Thanh Ân

Chánh Văn phòng

0291.3 825 480 – 0918.461.928

anlt@baclieu.gov.vn

Ông     Hà Quang Hiền

TP. Kế hoạch - Kỹ thuật

0291.3 828 407 – 0918.234.048

hienhq@baclieu.gov.vn

Ông     Lương Quý Thái

TP.Quản lý giao thông

0291.3 502 160 – 0918.240.202

thailq@baclieu.gov.vn

Ông     Nguyễn Ngọc Dung

TP.QL vận tải phương tiện và người lái

0291.3 823 868 – 0919.000.335

dungnn@baclieu.gov.vn

Ông     Nguyễn Trường Hận

Chánh Thanh tra

0291.3 829 038 – 0918.193898

hannt@baclieu.gov.vn

Ông     Lê Thanh nhã

Giám đốc BQLDA Công trình giao thông

0291.3 953 216 – 0918.039.789

nhalt@baclieu.gov.vn

Ông     Nguyễn Phúc Long

Giám đốc Ban Quản lý Bến xe tàu

0291.3 823 260 – 0913.103.926

longnp@baclieu.gov.vn

Ông     Hứa Sít

Giám đốc Đoạn Quản lý Đường bộ và Đường sông

0291.3 955 167 – 0913.837.514

sith@baclieu.gov.vn

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

0291.3 .822 674

sgddt@baclieu.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

Ông     Trần Thanh Tâm

Giám đốc 

0291.3 823 873 – 0913.821.406

 

 

Ông     Phạm Thành Hiến

Phó Giám đốc 

0291.3 826 797 – 0918.693.009

 

 

Ông     Hồ Quốc Trạng

Chánh Thanh tra 

0291.3 956 541 – 0919.802.726

 

 

   

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

 

 

Ông     Đỗ Sơn Đông

Trưởng Phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội

02913.952 085

sldtbxh@baclieu.gov.vn

Sở Nội vụ

 

 

 

Ông     Ngô Công Hầu 

Phó Giám đốc

0913.648.447

haunc@baclieu.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

Ông     Lương Ngọc Lân

Giám đốc 

0291.3 823 936 – 0913.829.196

lanln@baclieu.gov.vn 

 

Ông     Trịnh Hoài Thanh

Phó Giám đốc

0913.861.227

thanhth@baclieu.gov.vn 

 

Ông     Hà Văn Buôl

Chánh Thanh tra

0291.3 825 423 – 0938.778.181

buolhv@baclieu.gov.vn  

 

   

Sở Tài chính

 

 

 

Bà        Huỳnh Mỹ Nương

Chuyên Viên Phòng Tài chính doanh nghiệp

0977.954.666

nuonghm@gmail.com

Sở Tài nguyên và Môi trường

0913.739.277

stnmt@baclieu.gov.vn

 

Ông     Nguyễn Văn Đạo

Chi cục Trưởng Cục Quản lý đất đai

0917.151.444

daovn@baclieu.gov.vn

 

Bà        Trịnh Ngọc Khánh

Phó Chi cục Trưởng Chi cục bảo vệ Môi trường

0988.989.412

ngoctk@baclieu.gov.vn

Sở Tư pháp

 

 

 

Ông     Nguyễn Bá Ân

Giám đốc 

0291.3 823 857

annb@baclieu.gov.vn

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

 

 

 

Bà        Cao Xuân Thu Vân

Giám đốc 

0291.3824 337 – 0913.945.927

vancxt@baclieu.gov.vn

Sở Y tế

0965.431.919

 

Sở Xây dựng

 

 

 

Ông     Huỳnh Quốc Ca

Phó Giám đốc

0291.3 956 530 – 0913.990.994

cahq@baclieu.gov.vn

Trung tâm Phát triển Quỹ Nhà và Đất

 

 

 

Ông     Lê Quang Phục

Phó Giám đốc

0291.3 955 662 – 0913.990.749

 

 

Ông     Phan Thanh Hà

Phó Giám đốc

0291.3 955 808

 

Ban Dân tộc - Tôn giáo

0291.3 826 961

bdt@baclieu.gov.vn

 

Bà        Vũ Thị Phương Nam

Chánh Văn phòng

0918.787.176

namvtp@baclieu.gov.vn

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

 

bqlckcn@baclieu.gov.vn

 

Ông     Ngô Quang Lắm

Phó Trưởng ban

0913.892.575

 

Ban Quản lý Dự án tỉnh

 

 

 

Ông     Trần Văn Hùng

Phó Giám đốc

0291.3 826 627 – 0913.109.791

vanhung@baclieu.gov.vn

Thanh tra tỉnh

 

 

 

Ông     Huỳnh Minh Ứng

Phó Chánh Thanh tra

0291.6 554 890

0913.190.827

 

UBND thành phố Bạc Liêu

0291.3 822 536

vphdndubndtp@baclieu.gov.vn

UBND huyện Hồng Dân

0291.3 560 707

vphdndubndhhd@baclieu.gov.vn

UBND huyện Phước Long

 

 

 

Phòng Kinh tế- Hạ tầng

0291.3 864 270

 

 

Phòng Tài chính- Kế hoạch

0291.3 864 313

ptckhhpl@baclieu.gov.vn

UBND huyện Hòa Bình

0291.3 883 884

ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn

UBND huyện Vĩnh Lợi

 

 

 

Ông     Lê Thanh Hùng

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

0291.3 735 053

ubndhvl@baclieu.gov.vn

UBND thị xã Giá Rai

 

 

 

Ông     Huỳnh Công Quân

Phó Chủ tịch UBND

0913.694.788

 

 

Ông Nguyễn Văn Nguyên

Trưởng phòng TC - KH

0913.694.777

 

UBND huyện Đông Hải

 

 

 

Ông     Nguyễn Xuân Thủy

Phó Chủ tịch UBND

0291.3 844 383 – 0913.763.084

 

 

 

 

 

 

Liên Minh Hợp tác xã tỉnh

 

 

 

Ông     Lý Minh Hoàng

Chủ tịch

0291. 3 824 914 –

0918.046.674

 

  CTTĐT