SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
6
2
9
5
9

 

Văn bản Quy pham pháp luật cuản HĐND năm 2020

 

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Hiệu lực

01/2020/NQ-HĐND

06/3/2020

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Còn

02/2020/NQ-HĐND

06/3/2020

Về việc quy định chứa danh, số lượng, mức phụ cấp và mức khoán kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Còn