SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
3
9
8
8
7
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 27/08/2010, 16:25

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc UBND cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc UBND cấp huyện

Ngày 27/7/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tại chương I, Thông tư qui định vị trí, chức năng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, thành phố, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, thành phố.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn theo phân công của UBND tỉnh, thành phố. Đài Phát thanh và Truyền hình thực hiện 17 nội dung về nhiệm vụ và quyền hạn; về cơ cấu tổ chức gồm có 07 phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp là Trung tâm sản xuất phim truyền hình, đơn vị sự nghiệp khác. Các đơn vị sự nghiệp này do UBND tỉnh, thành phố quyết định theo qui định của pháp luật.

Chương II, Thông tư qui định vị trí chức năng của Đài Truyền thanh - Truyền hình hoặc Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện) là đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện.

Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện chịu sự quản lý trực tiếp của UBND cấp huyện, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện thực hiện 09 nội dung về nhiệm vụ và quyền hạn. UBND cấp huyện quyết định về tổ chức và biên chế của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện theo qui định của pháp luật.

Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2010./.

Thái Nghiệp


Số lượt người xem: 3877 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày