SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
3
9
8
8
4
tin tức sự kiện Thứ Hai, 30/08/2010, 14:05

Bạc Liêu sau ba năm thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Qua ba năm thực hiện Quy chế phát ngôn, nhiều Sở, ngành và UBND huyện, thị đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan báo, đài (kể cả báo, đài Trung ương), tổ chức họp báo với các cơ quan thông tin ở địa phương.

Thực hiện Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 01/10/2007, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 667/QĐ-UBND ban hành Quy chế người phát ngôn của UBND tỉnh và công văn số 1708/UBND-VX ngày 07/12/2007 về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại cơ quan hành chính Nhà nước.

Trên cơ sở nhận thức chủ trương, các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã đã ban hành Quyết định cử người phát ngôn, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, đơn vị. Căn cứ Quy chế của Chính phủ và UBND tỉnh, các Sở, ngành địa phương quy định rõ phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm của người phát ngôn; nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; quy định về quan hệ, chế độ làm việc, định kỳ hoặc đột xuất tổ chức họp báo và cung cấp những thông tin chính xác, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Người phát ngôn được chọn từ cán bộ có hiểu biết về báo chí, thông tin, nắm vững tình hình hoạt động, chủ trương, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, và là người được lãnh đạo cơ quan, đơn vị phân công và giao nhiệm vụ phát ngôn, chịu trách nhiệm về nội dung phát ngôn trước người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Các Quyết định cử người phát ngôn và ban hành Quy chế phát ngôn được thông báo đến các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí ở địa phương.

Qua ba năm thực hiện Quy chế phát ngôn, nhiều Sở, ngành và UBND huyện, thị đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan báo, đài (kể cả báo, đài Trung ương), tổ chức họp báo với các cơ quan thông tin ở địa phương. Ngoài ra còn cung cấp thông tin cho báo, đài theo yêu cầu đột xuất, bất thường, cung cấp thông tin bằng báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị, địa phương; thực hiện trả lời phỏng vấn của phóng viên báo, đài khi có yêu cầu, hoặc trả lời bằng văn bản khi cơ quan báo chí đặt ra đối với những vấn đề có liên quan đến đơn vị, địa phương.

Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, một số Sở, ngành và địa phương bước đầu đã tạo được mối quan hệ thông thoáng hơn, gần gủi và thuận tiện hơn đối với các cơ quan báo chí. Những vấn đề bức xúc được báo, đài thông tin kịp thời, chính xác, đồng thời góp phần tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những chủ trương, biện pháp chỉ đạo của các ngành và địa phương đối với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được chỉ mới là bước đầu, chưa thành nề nếp ổn định, thường xuyên; kỷ năng phát ngôn và chất lượng hoạt động thông tin của người phát ngôn còn hạn chế, đối tượng được phân công phát ngôn có nơi chưa đúng vai trò, vị trí, từ đó phần nào cũng làm hạn chế đến việc cung cấp nội dung thông tin cho báo chí theo yêu cầu. Một số phóng viên báo chí than phiền vẫn còn khó khăn, trở ngại trong việc tiếp cận các nguồn thông tin. Vì vậy để thực hiện tốt Quy chế người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trong thời gian tới theo đúng qui định của Thủ tướng Chính phủ thì lãnh đạo cơ quan và người phát ngôn phải thật sự chủ động và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tiếp cận dễ dàng hơn, đồng thời thể hiện đúng trách nhiệm của người đứng đầu và người phát ngôn của cơ quan hành chính Nhà nước về hoạt động phát ngôn, nhằm thực hiện tốt dân chủ, công khai trên lĩnh vực thông tin, báo chí theo qui định của pháp luật.

Hải Nam


Số lượt người xem: 3722 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày