SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
3
9
8
4
3
tin tức sự kiện Thứ Tư, 06/04/2011, 17:00

Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 và Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

Ngày 05/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 với các địa phương trong cả nước.

 

Tại đầu cầu Bạc Liêu, ông Phạm Hoàng Bê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Vũ Văn Họa, Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở, ngành, huyện, thành phố đã tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 đã thu được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp, các ngành thấy rõ yêu cầu của CCHC nhà nước được nâng lên, CCHC là một quá trình khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ, liên tục và có quyết tâm thực hiện trong cả hệ thống chính trị.

Thực hiện Đề án 30, giai đoạn I trong cả nước đã thống kê được trên 5.700 thủ tục hành chính (TTHC), trên 9.000 văn bản quy định và trên 100.000 biểu mẫu thống kê TTHC. Giai đoạn II, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc tự rà soát theo tiến độ và đạt chỉ tiêu đơn giản hóa tối thiểu 30% TTHC. Đến nay, đã có trên 5.500 TTHC được rà soát; trong đó có 453 TTHC được kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ, 3.749 TTHC được kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp, 288 TTHC được thay thế, đạt tỷ lệ đơn giản hóa 81%.

Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, cho đến nay, đã có 96,7% cấp xã, 98,5% cấp huyện và 88,3% các sở, ban, ngành cấp tỉnh triển khai cơ chế này.

Về thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương đã được điều chỉnh, làm rõ và phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn mới, khắc phục được cơ bản sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan hành chính; sau 10 năm, số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ từ 48 giảm xuống còn 30, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh từ 19-27 đầu mối xuống còn 17-20 và cơ quan chuyên môn cấp huyện từ 12-15 đầu mối xuống chỉ còn 12-13.

Về thực hiện hiện đại hóa nền hành chính, cho đến nay, đã có 1.453 cơ quan hành chính ở Trung ương và địa phương triển khai, được cấp giấy chứng nhận ISO. Qua đó, đã xây dựng được các quy trình giải quyết công việc khoa học hơn, từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc của doanh nghiệp, địa phương, cơ sở.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp đã phát huy được hiệu quả, bước đầu tạo lòng tin, thói quen của nhân dân trong việc tiếp xúc với các dịch vụ của cơ quan nhà nước.

Kết quả CCHC nhà nước trên tất cả các nội dung cải cách thể chế; cải cách  tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị và trật tự xã hội ở nước ta trong thời gian qua.

Tuy nhiên, công tác CCHC 10 năm qua cũng tồn tại một số hạn chế, yếu kém như: tốc độ CCHC còn chậm, kết quả còn chưa đạt được so với mục tiêu chung đặt ra là đến năm 2010 xây dựng được một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; hệ thống thể chế còn thiếu đồng bộ, thống nhất, vẫn còn chồng chéo, nhiều về số lượng nhưng hạn chế về chất lượng…

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong công cuộc cải cách hành chính 10 năm qua, Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 đã xác định mục tiêu tổng quát là đến năm 2020, xây dựng được một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ người dân, doanh nghiệp, xã hội. Trọng tâm CCHC trong cả giai đoạn 10 năm tới là: Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó có yếu tố hết sức quan trọng là cải cách chế độ, chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức làm việc; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ghi nhận những kết quả mà công tác CCHC đạt được trong 10 năm qua. Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phải tập trung cải cách thể chế mà đi liền với nó là cải cách TTHC. Cải cách TTHC là phải loại bỏ, sửa đổi những thủ tục bất hợp lý, không cần thiết, không phù hợp…Cần chủ động, tích cực, quyết liệt thực hiện CCHC nhất là những lĩnh vực người dân đang kêu ca như: thủ tục trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trong đó có đấu thầu, chỉ định thầu; thủ tục đất đai, quyền sở hữu nhà; thủ tục bất động sản; thủ tục về thuế bao gồm các loại thuế, hải quan…

Quan tâm cải cách tổ chức bộ máy; rà soát, làm rõ chức năng nhiệm vụ trách nhiệm quyền hạn của tất cả các tổ chức hành chính, xây dựng hệ thống hành chính từ Trung ương đến cơ sở thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; có sự phân cấp rõ ràng nhưng không cắt khúc.

Tập trung đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước; phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính vừa có tâm, có tài, có tấm lòng đối với đất nước, nhân dân, một đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng, vừa chuyên”.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ưu tiên cho phát triển nguồn nhân lực, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, cải cách tiền lương…Bên cạnh đó, lưu ý dành nguồn tài chính công chi cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học.

Về hiện đại hóa nền hành chính, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử để giảm hội họp, giảm giấy tờ, thông tin chuyển đến nhanh, xử lý nhanh. Thủ tướng cho rằng việc ứng dụng công nghệ thông tin tốt sẽ góp phần rất lớn trong việc CCHC, thông qua các cuộc họp trực tuyến sẽ tiết kiệm được thời gian, tiền bạc

Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần phải nhận thức rõ CCHC là một khâu đột phá. Phải chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, có kế hoạch cụ thể, có sơ kết, tổng kết đầy đủ sau mỗi khoảng thời gian thực hiện…

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường hơn nữa công tác thông tin truyên truyền về CCHC để người dân, doanh nghiệp biết; đồng thời thông qua đây để lắng nghe ý kiến phản hồi của người dân, doanh nghiệp về CCHC.

VT-NL


Số lượt người xem: 7462 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày