SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
3
9
7
8
2
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 06/04/2012, 18:45

Tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 6/4, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến tổng kết Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ đối với cơ quan nhà nước và Nghị định 43/2006/NĐ-CP về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại đầu cầu Bạc Liêu, có sự tham dự của đồng chí Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các Sở, Ban, ngành có liên quan.

Báo cáo tổng kết đánh giá 6 năm (2006 – 2011) triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ đã khẳng định Nghị định của Chính phủ là chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Sau 6 năm thực hiện, đến nay hầu hết các Bộ đã giao thực hiện chế độ tự chủ cho 100% đơn vị trực thuộc; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các phòng ban cấp huyện cũng giao thực hiện chế độ tự chủ cho 100% các đơn vị trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị truyền hình trực tuyến tổng kết Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.                                                                         Ảnh: www.baclieu.gov.vn

Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế ở một số Bộ và địa phương cụ thể: Bộ, Cơ quan ngang Bộ được giao 21.734 biên chế, thực hiện 20.461 biên chế, tiết kiệm 1.273 biên chế; các địa phương được giao 147.447 biên chế, ước thực hiện 138.561 biên chế, tiết kiệm 8.886 biên chế.

Bên cạnh đó, sau 5 năm thực hiện việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP bước đầu đi đúng hướng và phù hợp với yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp. Theo báo cáo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có 25.631 đơn vị sự nghiệp công lập đã được giao tự chủ tài chính (đạt 96,7%); trong đó: 845 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động, 10.431 đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần chi phí hoạt động và 14.355 đơn vị sự nghiệp do NSNN đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động;... Số thu sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp theo hướng năm sau cao hơn năm trước: năm 2008 đạt khoảng 37.509 tỷ đồng, năm 2009 đạt khoảng 39.808,8 tỷ đồng và năm 2010 đạt 40.055,9 tỷ đồng.

Tại Bạc Liêu, tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định 130/2005/NNĐ-CP, tính đến nay toàn tỉnh có 170/173 đơn vị quản lý Nhà nước (trong đó 32/33 đơn vị cấp tỉnh, 113/115 đơn vị cấp huyện) và 25/64 đơn vị xã, phường thị trấn đã triển khai thực hiện.

Đồng thời, toàn tỉnh có 464/464 đơn vị thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó thuộc cấp tỉnh quản lý có 93/93 đơn vị; cấp Huyện, thị quản lý là 371/371 đơn vị.

Từ những kết quả thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP của cả nước và địa phương, cho thấy đã nâng cao được trách nhiệm của thủ trưởng và tăng cường sự giám sát của cán bộ, công chức trong việc sử dụng biên chế, kinh phí để hoàn thành nhiệm vụ được giao; từng bước khắc phục tình trạng cấp trên can thiệp quá sâu vào công việc của cấp dưới, cấp dưới chờ đợi sự chỉ đạo cụ thể của cấp trên.

Còn đối với Nghị định 43/2006/NĐ-CP đã tạo điều kiện cho đơn vị chủ động sử dụng nguồn lực tài chính, lao động, cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động phân bổ nguồn tài chính của đơn vị theo nhu cầu chi tiêu đối với từng lĩnh vực trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực hiệu quả.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho rằng nội dung của hai Nghị định đã khẳng định tính đúng đắn, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị định vẫn còn tồn tại một số bấp cập, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành rà soát, xem xét những đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung của hai Nghị định để có hướng điều chỉnh phù hợp.

TT


Số lượt người xem: 6157 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày