SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
8
7
2
6
2
tin tức sự kiện Thứ Ba, 14/02/2017, 08:10

Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về TTHC năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu của Kế hoạch đặt ra là bảo đảm công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời các thông tin của TTHC; địa chỉ cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC; nghiên cứu, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với trình dộ dân trí và đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương, chú trọng giới thiệu rộng rãi về kinh nghiệm, cách làm hay, những điển hình tiên tiến, đồng thời phê phán những biểu hiện trì trệ trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC. Nội dung tuyên truyền của Kế hoạch bao gồm: Tiếp tục đẩy mạnh các hình thức, hoạt động tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; tăng cường các hình thức truyền thông về tầm quan trọng, ý nghĩa và các nội dung cơ bản của công tác kiểm soát TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; chú trọng tuyên truyền trong cộng đồng dân cư các tài liệu hướng dẫn hỗ trợ truyền thông về cải cách TTHC và kiểm soát TTHC; thông tin rộng rãi đến các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp về kết quả kiểm soát TTHC năm 2016 và các công việc trọng tâm năm 2017.

Sở Tư pháp là đơn vị được giao nhiệm vụ biên soạn nội dung và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, kết hợp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho công chức các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã; là đơn vị đầu mối cung cấp thông tin và hỗ trợ tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị và cho các cơ quan báo, đài; tổ chức kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch; tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý, chấn chỉnh, uốn nắn trong quá trình thực hiện Kế hoạch; theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch truyền thông trên địa bàn tỉnh.

File đính kèm:

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017.

Lê Tâm

 


Số lượt người xem: 1498 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày