SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
3
9
7
4
8
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 19/06/2009, 09:25

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC

A. Dự án đầu tư trường Đại học Bạc Liêu

    - Diện tích: 107,7 ha.

    - Mục tiêu: Xây dựng mới trường Đại học Bạc Liêu.

    - Địa điểm đầu tư: Khóm Trà Kha B, phường 8 và khóm 5, 6, phường 2, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

    - Dự kiến tổng số vốn đầu tư: 500 tỷ đồng.

    - Đơn vị quản lý dự án: Trường Đại học Bạc Liêu.

    Địa chỉ: 108, đường Võ Thị Sáu, phường 8, thị xã Bạc Liêu.

    Điện thoại: (0781)3822653 – 3821107 – Fax : (0781)3822653.

B. Dự án đầu tư Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu

    - Diện tích: 40.546 m2

    - Mục tiêu: Nâng cấp và xây mới

    - Địa điểm đầu tư: Đường Đoàn Thị Điểm, khóm 6, phường 3, TX Bạc Liêu

    - Dự kiến tổng vốn đầu tư: 20 tỷ đồng.

    - Đơn vị quản lý dự án: Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu

    Địa chỉ: Đường Cách Mạng, khóm 10, phường 1, thị xã Bạc Liêu.

    Điện thoại: (0781)3822589 – 3825424.

C. Dự án đầu tư Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

    - Diện tích: 6.126 m2.

    - Mục tiêu: Nâng cấp và xây mới.

    - Địa điểm đầu tư: Đường Cách Mạng, khóm 10, phường 1, thị xã Bạc Liêu

    - Dự kiến tổng vốn đầu tư: 69.204.250.000 đồng.

    - Đơn vị quản lý dự án: Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

    Địa chỉ: Đường Cách Mạng, khóm 10, phường 1, thị xã Bạc Liêu.

    Điện thoại: (0781)3822589 – 3825424.

D. Dự án đầu tư xây dựng các trường học tiểu học và mẫu giáo

STT

Huyện,

thị xã

Mẫu giáo bán trú

Tiểu học bán trú

1

Thị xã

Bạc Liêu

02 trường, mỗi trường quy mô 400 cháu

02 trường, mỗi trường quy mô 450 cháu

2

Huyện

Hòa Bình

01 trường với quy mô 400 cháu

01 trường với quy mô 400 cháu

3

Huyện

Vĩnh Lợi

01 trường với quy mô 400 cháu

01 trường với quy mô 300 cháu

4

Huyện

Giá Rai

02 trường, mỗi trường quy mô 400 cháu

02 trường, mỗi trường quy mô 400 cháu

STT

Huyện,

thị xã

Mẫu giáo bán trú

Tiểu học bán trú

5

Huyện

Đông Hải

01 trường với quy mô 400 cháu

01 trường với quy mô 400 cháu

6

Huyện

Phước Long

02 trường, mỗi trường quy mô 400 cháu

01 trường với quy mô 400 cháu

7

Huyện

Hồng Dân

01 trường với quy mô 400 cháu

01 trường với quy mô 400 cháu

II. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO NGHỀ

A. Các cơ sở đào tạo nghề công lập hiện có

    1. Trường Trung cấp nghề trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là Sở LĐ-TB&XH)

    2. Trường Trung học Kỹ thuật - Dạy nghề trực thuộc Sở Công thương, tỉnh đang xem xét chuyển thành Trường Trung cấp nghề trực thuộc Sở LĐ- TB&XH.

    3. Trung tâm dạy nghề - Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở LĐ-TB&XH

    4. Trung tâm Dạy nghề trực thuộc Hội Nông dân tỉnh.

    5. Trung tâm Dạy nghề huyện Hồng Dân.

    6. Trung tâm Dạy nghề huyện Phước Long.

    7. Trung tâm Dạy nghề huyện Hòa Bình.

    8. Trung tâm Dạy nghề huyện Vĩnh Lợi.

    9. Trung tâm Dạy nghề huyện Đông Hải.

    10. Trung tâm Dạy nghề huyện Giá Rai.

B. Các dự án đang kêu gọi đầu tư

1. Dự án xây dựng trường Trung cấp nghề (Giai đoạn 2009 – 2012)

    - Quy mô:

    + Diện tích xây dựng: 71.975 m2

    + Đào tạo: 3.000 học sinh.

    - Mục tiêu: Đào tạo trình độ Trung cấp nghề (Công nhân lành nghề bậc trung cấp).

    - Địa điểm đầu tư: Xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu      

    - Dự kiến tổng số vốn đầu tư: 81 tỷ đồng

    - Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

    - Đơn vị quản lý: Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu.

    - Điện thoại: (0781)3823928 – Fax : (0781)3952087

2. Dự án nâng cấp mở rộng Trường Trung học Kỹ thuật - Dạy nghề, hướng tới chuyển thành Trường Cao đẳng nghề (Giai đoạn 2010 -2015)

    - Quy mô:

    + Diện tích nâng cấp mở rộng: 78.000 m2.

    + Đào tạo: 1.800 học sinh.

    - Mục tiêu: Đào tạo trình độ Cao đẳng nghề (Công nhân lành nghề cao đẳng).

    - Địa điểm đầu tư: Phường 8, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

    - Dự kiến tổng số vốn đầu tư: 158 tỷ đồng.

    - Hình thức đầu tư: Nâng cấp và đầu tư mới mở rộng.

    - Đơn vị quản lý: Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu.

    - Điện thoại: (0781)3823928 – Fax : (0781)3952087

3. Dự án Trung tâm Dạy nghề huyện Hòa Bình (Giai đoạn 2009 – 2012)

    - Quy mô

    + Diện tích xây dựng: 4.500 m2

    + Đào tạo: 500 học sinh.

    - Mục tiêu: Đào tạo trình độ sơ cấp nghề (Công nhân lành nghề bậc Sơ cấp)

    - Địa điểm đầu tư: Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

    - Dự kiến tổng số vốn đầu tư: 9 tỷ đồng

    - Hình thức đầu tư: Xây dựng mới

    - Đơn vị quản lý: UBND huyện Hòa Bình

    - Điện thoại : (0781)3822886 – Fax : (0781)3880542

4. Dự án nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề huyện Hồng Dân (Giai đoạn 2009 - 2015)

    - Quy mô

    + Diện tích xây dựng: 70.000 m2

    + Đào tạo: 1800 học sinh

    - Mục tiêu: Đào tạo trình độ sơ cấp nghề (Công nhân lành nghề bậc Sơ cấp)

    - Địa điểm đầu tư: Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

    - Dự kiến tổng số vốn đầu tư: 45 tỷ đồng

    - Hình thức đầu tư: Nâng cấp và đầu tư mở rộng

    - Đơn vị quản lý: UBND huyện Hồng Dân

    - Điện thoại: (0781)3560333 – Fax : (0781)3876634

5. Dự án nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề huyện Đông Hải (Giai đoạn 2009 – 2015)

    - Quy mô

    + Diện tích xây dựng: 70.000 m2

    + Đào tạo: 1800 học sinh

    - Mục tiêu: Đào tạo trình độ sơ cấp nghề (Công nhân lành nghề bậc Sơ cấp)

    - Địa điểm đầu tư: Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

    - Dự kiến tổng số vốn đầu tư: 45 tỷ đồng.

    - Hình thức đầu tư: Nâng cấp và đầu tư mở rộng.

    - Đơn vị quản lý: UBND huyện Đông Hải.

    - Điện thoại: (0781)3560333 – Fax : (0781)3876634.

III. LĨNH VỰC DU LỊCH

1.  Dự án đầu tư khu du lịch Nhà Mát (Khu vực 2)

    - Quy mô: Diện tích 40 ha

    - Mục tiêu, công suất đầu tư: Xây dựng khu du lịch sinh thái.

    - Địa điểm: Phường Nhà Mát, Thị xã Bạc Liêu.

    - Dự kiến tổng vốn đầu tư: 70 tỷ đồng.

    - Đơn vị QLDA: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu.

    - Địa chỉ: 16, Võ Thị Sáu, F3, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

    - Điện thoại: 0781.3953206; Fax: 0781.3956008.

    - Email: svhtt@baclieu.gov.vn.

2.  Dự án đầu tư tuyến du lịch sinh thái ven biển Bạc Liêu

    - Quy mô: Diện tích 80 ha

    - Mục tiêu, công suất đầu tư: Xây dựng khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn kết hợp với các dịch vụ nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí ven biển

    - Địa điểm: Dọc theo tuyến bờ biển từ Phường Nhà Mát đến thị trấn Gành Hào

    - Dự kiến tổng vốn đầu tư: 100 tỷ đồng

    - Đơn vị quản lý dự án: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu

    - Địa chỉ: 16, Võ Thị Sáu, F3, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

    - Điện thoại: 0781.3953206; Fax: 0781.3956008

    - Email: svhtt@baclieu.gov.vn

3.   Dự án đầu tư khu du lịch cửa biển Gành Hào

    - Quy mô: Diện tích toàn khu vực : 30 ha

    - Mục tiêu, công suất đầu tư: Xây dựng khu du lịch sinh thái kết hợp với các dịch vụ nhà hàng – khách sạn.

    - Địa điểm: Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải

    - Dự kiến tổng vốn đầu tư: 63 tỷ đồng

    - Đơn vị QLDA: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu

    - Địa chỉ: 16, Võ Thị Sáu, F3, TX Bạc Liêu, tỉnh BL

    - Điện thoại: 0781.3953206; Fax: 0781.3956008

    - Email: svhtt@baclieu.gov.vn

4.  Dự án đầu tư khách sạn cao cấp thị xã Bạc Liêu

    - Quy mô: Diện tích toàn khu vực : 3 ha

    - Mục tiêu, công suất đầu tư: Xây dựng cụm khách sạn cao cấp 3-4 sao.

    - Địa điểm: Khu đất gần Nhà hàng – khách sạn Công tử Bạc Liêu thuộc phường 3, thị xã Bạc Liêu

    - Dự kiến tổng vốn đầu tư: 150 tỷ đồng

    - Đơn vị quản lý dự án: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu

    - Địa chỉ: 16, Võ Thị Sáu, F3, TX Bạc Liêu, tỉnh BL

    - Điện thoại: 0781.3953206; Fax: 0781.3956008

    - Email: svhtt@baclieu.gov.vn

5.  Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái vườn cò Phước Long

    - Quy mô: Diện tích toàn khu vực : 6 ha

    - Mục tiêu, công suất đầu tư: Xây dựng khu du lịch sinh thái kết hợp tham quan, nghiên cứu khoa học

    - Địa điểm: Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long

    - Dự kiến tổng vốn đầu tư: 10 tỷ đồng

    - Đơn vị QLDA: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu

    - Địa chỉ: 16, Võ Thị Sáu, F3, TX Bạc Liêu, tỉnh BL

    - Điện thoại: 0781.3953206; Fax: 0781.3956008

    - Email: svhtt@baclieu.gov.vn

6.   Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái vườn chim Bạc Liêu

    - Quy mô: Diện tích toàn khu vực : 3 ha

    - Mục tiêu, công suất đầu tư: Xây dựng khu du lịch sinh thái kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng và nghiên cứu khoa học

    - Địa điểm: Phường Nhà Mát, Thị xã Bạc Liêu

    - Dự kiến tổng vốn đầu tư: 25 tỷ đồng

    - Đơn vị QLDA: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu

    - Địa chỉ: 16, Võ Thị Sáu, F3, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

    - Điện thoại: 0781.3953206; Fax: 0781.3956008

    - Email: svhtt@baclieu.gov.vn

IV. MỘT SỐ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH

1.  Dự án đầu tư nhà máy chế biến muối chất lượng cao

    - Quy mô: Diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

    - Mục tiêu, công suất đầu tư:  Xây dựng mới nhà máy chế biến muối thực phẩm chất lượng cao; công suất 20.000 tấn/năm

    - Địa điểm: Khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

    - Dự kiến tổng vốn đầu tư: 15 tỷ đồng

    - Đơn vị quản lý dự án: Sở Công Thương Bạc Liêu

    + Địa chỉ: Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

    + Điện thoại: 0781.3823848                 Fax: 0781.3824890

    + Email: sct@baclieu.gov.vn

2.     Dự án đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn nuôi tôm, cá và gia súc, gia cầm

    - Quy mô: diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

    - Mục tiêu, công suất đầu tư:  Xây dựng mới nhà máy sản xuất thức ăn nuôi tôm, cá và gia súc, gia cầm ; công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm

    - Địa điểm: Khu công nghiệp Trà Kha, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

    - Dự kiến tổng vốn đầu tư: 40 tỷ đồng

    - Đơn vị quản lý dự án: Sở Công Thương Bạc Liêu

    + Địa chỉ: Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

    + Điện thoại: 0781.3823848                 Fax: 0781.3824890

    + Email: sct@baclieu.gov.vn

3.  Dự  án đầu tư  nhà máy da thuộc và các sản phẩm da (từ nguyên liệu cá sấu và gia súc)

    - Quy mô: diện tích  từ 10.000 đến 20.000 m2

    - Mục tiêu, công suất đầu tư: xây dựng mới, công suất 10.000 sản phẩm/năm.

    - Địa điểm: Khu công nghiệp Trà Kha, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoặc khu công nghiệp huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.        

    - Dự kiến tổng vốn đầu tư: 70 tỷ đồng

    - Đơn vị quản lý dự án: Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu.

    + Địa chỉ: Khu hành chính, TX Bạc Liêu, Tỉnh BL.

    + Điện thoại: 0781.3823848                 Fax: 0781.3824890

    + Email: sct@baclieu.gov.vn

4.  Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bao bì tỉnh Bạc Liêu

    - Quy mô: diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

    - Mục tiêu, công suất đầu tư:  Xây dựng mới nhà máy sản xuất bao bì các loại ; công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm

    - Địa điểm: khu công nghiệp Trà Kha, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

    - Dự kiến tổng vốn đầu tư: 05 tỷ đồng

    - Đơn vị quản lý dự án: Sở Công Thương Bạc Liêu

    + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

    + Điện thoại : 0781.3823848                Fax: 0781.3824890

    + Email: sct@baclieu.gov.vn


Số lượt người xem: 2071 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày