SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
7
1
6
1
0
0
Thông tin chỉ đạo, điều hành Thứ Hai, 23/09/2019, 15:50

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Bạc Liêu vừa có Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được ban hành với mục đích tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ làm công tác quản lý Nhà nước về PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các hoạt động PBGDPL; khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, triển khai các hoạt động PBGDPL rộng rãi, hiệu quả; đa dạng hóa các hình thức, biện pháp PBGDPL; nâng cao chất lượng hoạt động quản lý công tác này đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và các hoạt động PBGDPL.

Các nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch là phối hợp cung cấp, tích hp thông tin, số liệu PBGDPL phù hp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu PBGDPL của Bộ Tư Pháp; xây dng, quản lý, khai thác, vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh kết nối, chia s với Cổng thông tin diện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp; xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL để đăng tải, cập nhật trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL; cập nhật, quản lý, xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 14/2019/QĐ- TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác PBGDPL.

Sở Tư pháp là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch./.

Lê Tâm

 


Số lượt người xem: 122 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày