SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
7
1
5
9
8
2
Thông tin chỉ đạo, điều hành Thứ Hai, 23/09/2019, 16:25

Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch trin khai thực hiện Chương trình giáo dục ph thông (CTGDPT) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành với mục đích đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; chuẩn bị các điều kiện và tổ chức triển khai thực hiện thành công việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Kế hoạch: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện đổi mới CTGDPT; chuẩn bị đội ngũ để thực hiện CTGDPT mới; sắp xếp mạng lưới trường lớp, chuẩn b cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí đủ sức đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT mới; thực hiện đổi mi chương trình; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá; tăng cường chỉ đạo, đổi mới quản lý hoạt động dạy học, giáo dục.

Lộ trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông:

- Từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1.

- Từ năm học 2021 - 2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

- Từ năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

- Từ năm học 2023 - 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

- Từ năm học 2024 - 2025 đối với lp 5, lớp 9 và lớp 12.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao S Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của tỉnh. Trên cơ s Kế hoạch triển khai thực hiện CTGDPT trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện CTGDPT theo lộ trình quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT./.

Chi tiết:

L. Ngọc Hân

 


Số lượt người xem: 141 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày