SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
8
6
5
5
2
Tin tức – Sự kiện Thứ Năm, 16/07/2020, 13:40

Sơ kết công tác dân vận và quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 15/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận và quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Trần Văn Út, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có nhiều tiến bộ, các cấp chính quyền đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng bằng các chính sách cụ thể, tổ chức thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững... Công tác giải quyết yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân được các ngành, các cấp quan tâm phối hợp thực hiện, có nhiều vụ việc được xem xét, giải quyết hợp tình, hợp lý và đúng pháp luật, tạo được lòng tin trong nhân dân.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đã phát huy dân chủ, tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tập hợp và phát huy vai trò nhân sỹ, trí thức, người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo có lúc chưa kịp thời; chất lượng của công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân đối với hệ thống chính quyền các cấp chưa cao. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở một số địa phương, đơn vị chưa làm tốt vai trò, chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, ít sâu sát địa bàn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Út, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19; triển khai và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội.

Khánh Vy


Số lượt người xem: 147 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày