SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
9
8
2
0
1
2
Tin tức – Sự kiện Thứ Sáu, 09/11/2018, 17:00

Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Bac Liêu

Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh Quyết định ban hành.

Nội dung Quyết định quy định cụ thể diện tích đất phi nông nghiệp được phép tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa; diện tích đất nông nghiệp được phép tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa; diện tích tối thiểu tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa đối với trường hợp thửa đất có đất trồng cây lâu năm và hàng năm khác trong cùng thửa đất ở.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy định.

Quyết định ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2018 và thay thế Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định diện tích tối thiểu đất ở, đất nông nghiệp gắn liền với đất ở được tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Chi tiết:

L. Minh Tài

 


Số lượt người xem: 697 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày