SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
9
8
2
0
5
8
Tin tức – Sự kiện Thứ Sáu, 09/11/2018, 17:05

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành nhằm mục tiêu thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ và quy định trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh.

Nội dung phối hợp của Quy chế bao gồm: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý khí tượng thủy văn ở địa phương trình HĐND, UBND ban hành theo phân cấp của Chính phủ; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trong lĩnh vực khí tượng thủy văn cho cán bộ quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, đánh giá các điều kiện khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; quan trắc, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; xây dựng, hoàn thiện hệ thống dữ liệu về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh bao gồm: Danh mục vị trí các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng; cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn; danh mục và số liệu các yếu tố khí tượng thủy văn quan trắc được trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về khai thác, cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn, dài hạn của địa phương; nâng cao chất lượng trong việc phát báo, dự báo, thu nhận các bản tin khí tượng thủy văn giữa Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh; phối hợp tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực khí tượng thủy văn.

Về trách nhiệm thi hành, UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu triển khai thực hiện Quy chế.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có hiệu lực thi hành từ ngày 19/11/2018.

Chi tiết:

L. Tú Quyên


Số lượt người xem: 442 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày