SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
8
6
4
9
3
Tiến tới đại hội Đảng các cấp Thứ Sáu, 15/05/2020, 09:55

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng bộ các cấp

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa có Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Kế hoạch phát động được ban hành nhằm quán triệt sâu sắc cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về công ơn và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người, góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Các nội dung thi đua bao gồm: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020; tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hô Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tạo không khí thi đua sôi nổi thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp để giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đang thực hiện nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Phải quyết tâm cao để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chung sức đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện toàn diện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020.

Các đối tượng tham gia thi đua bao gồm: Tập thể các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thuộc và trực thuộc; cá nhân các công chức, viên chức, người lao động thuộc các Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các thuộc và trực thuộc.

Nội dung Kế hoạch:

L. Thu Nhàn

 


Số lượt người xem: 182 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày