SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
1
0
0
2
5
2
Tin tức – Sự kiện Thứ Bảy, 20/06/2020, 11:20

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đối thoại trong giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của của Quy chế Đối thoại trong giải quyết khiếu nại trên địa bàn tnh Bạc Liêu, ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND, ngày 25/3/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Các nội dung được sửa đổi như sau:

Các trường hợp đối thoại:

-Trong quá trình giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, người giải quyết khiếu nại lần đầu tiến hành đối thoại nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau.

-Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại phải tiến hành đối thoại.

-Trong quá trình giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, người giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai phải tiến hành đối thoại.

Trách nhiệm tổ chức, chủ trì đối thoại:

- Trong quá trình giải quyết khiếu nại, trường hợp phải tổ chức đối thoại theo quy định tại Điều 3, Quy chế này, người giải quyết khiếu nại phải tổ chức và chủ trì buổi đối thoại.

- Giao cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, có văn bản đề xuất và chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện buổi đối thoại đầy đủ nội dung, theo trình tự, thủ tục Luật định.

Thành phần tham gia đối thoại, nội dung đối thoại:

- Thành phần tham gia đối thoại gồm: Người giải quyết khiếu nại, người khiếu nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

- Nội dung đối thoại: Người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, bổ sung thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình.

Chuẩn b đối thoại:

- Người giải quyết khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại trước khi tổ chức đối thoại phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, lập kế hoạch, xác định nội dung đối thoại, chương trình, thời gian và địa điểm tiến hành đối thoại.

- Người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung đối thoại.

- Trường hợp người khiếu nại hoặc người đại diện hợp pháp vắng mặt khi được thông báo bằng văn bản đến lần thứ hai thì người giải quyết khiếu nại lập biên bản chấm dứt đối thoại.

Quy trình đối thoại:

- Người có trách nhiệm xác minh trình bày kết quả xác minh và các nội dung có liên quan đến nội dung khiếu nại trong buổi đối thoại.

- Người khiếu nại trình bày ý kiến, bổ sung thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu nại. Người bị khiếu nại có trách nhiệm giải trình các nội dung bị khiếu nại./.

Nội dung chi tiết:

Anh Lan

 


Số lượt người xem: 330 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày