SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
1
7
8
9
3
tin tức sự kiện Thứ Năm, 09/08/2018, 16:10

Khẩn trương triển khai thực hiện Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện

Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt. Để triển khai thực hiện Đ án kịp thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cu các đơn vị, địa phương trong tỉnh khn trương thực hiện một số công việc như sau:

Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh: Phối hp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, lập Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết, thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố; lập danh sách công chức của cơ quan, đơn vị cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh gửi về UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành các công việc nêu trên trước ngày 10/8/2018.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chủ động đầu tư cải tạo, nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất Trung tâm hành chính công cấp huyện; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy Trung tâm, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện của công chức làm việc tại Trung tâm theo Đề án đã được phê duyệt; đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị, nhân sự... Đưa Trung tâm hành chính công của 07/07 đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh vận hành và đồng loạt đi vào hoạt động chính thức trong tháng 8/2018.

Văn phòng UBND tỉnh: Căn cứ phương án nhân sự của Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, phối hợp Sở Nội vụ, trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đối với nhân sự là Lãnh đạo Trung tâm; tổng hợp danh sách công chức của các cơ quan, đơn vị cử đến làm việc tại Trung tâm trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, thời gian hoàn thành trước ngày 10/8/2018; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, vận hành thử nghiệm việc đưa TTHC thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh vào Hệ thống phần mềm ứng dụng tại Trung tâm, thời gian hoàn thành trước ngày 25/9/2018./.

Chi tiết:

L Thủy

 


Số lượt người xem: 4225 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày