SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
1
7
9
4
3
tin tức sự kiện Thứ Năm, 30/08/2018, 17:00

Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Nội dung Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả 09 nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản được nêu tại Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và tình hình thực tế của địa phương; Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019; thực hiện đổi mới đồng bộ phương pháp dạy - học với đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trường Đại học Bạc Liêu: Giáo dục đại học tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; chuẩn hóa, tăng cường hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; phối hp với các ngành chức năng có liên quan, nhất là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tìm cơ hội hp tác, giải quyết việc làm cho sinh viên; tăng cường đào tạo theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tăng tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

UBND các các huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới và phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn đúng theo định hướng chỉ đạo của cp trên và phù hợp với tình hình địa phương; phối hp với Sở Giáo dục và Đào tạo t chức kiểm tra, rà soát, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị dạy học; đẩy nhanh tiến độ thi công trường lp... Đảm bảo việc chuẩn bị cho năm học mới; phối hp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và ngành Giáo dục trong việc thực hiện “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục triển khai kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tốt việc tuyên truyền phổ biến những nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục trong năm học 2018 - 2019 để cán bộ, nhân dân trong tỉnh biết và hưởng ứng.

Chi tiết:

L Hân

 


Số lượt người xem: 4313 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày