SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
7
2
2
6
tin tức sự kiện Thứ Ba, 02/07/2019, 08:10

Kế hoạch thực hiện “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2019

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019.

Kế hoạch được ban hành với mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công c phòng, chống mua bán người; tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người, góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm mua bán người.

Nội dung trọng tâm của Kế hoạch là tổ chức triển khai thực hiện các văn bản về phòng, chống mua bán người; tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, địa bàn dân cư và tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội; phối hợp tổ chức tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tế địa phương; tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, trao đổi tư vấn, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề... Trực tiếp tại cộng đồng để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người, tập trung tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng có nguy cơ cao; tổ chức triển khai Bộ tài liệu hướng dẫn thực hành chuyển tuyến, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân; phối hợp đánh giá, lựa chọn mô hình hỗ trợ nạn nhân hoạt động có hiệu quả để nhân rộng; phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, xây dựng kế hoạch đấu tranh với tội phạm mua bán người; các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người, bảo đảm không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; tổ chức triển khai thực hiện tốt các hiệp định song phương, bảng ghi nhớ, các dự án với các nước và tổ chức quốc tế về phòng, chống mua bán người

Thời gian thực hiện các nội dung trên là từ nay đến hết ngày 30/7/2019.

Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh là đơn vị được giao nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch./.

Nội dung:

 

Luật Phòng, chống mua bán người có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012

L.Kim Huế

 


Số lượt người xem: 692 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày