SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
6
9
1
5
tin tức sự kiện Thứ Tư, 03/07/2019, 16:05

Kế hoạch phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh đạo ôn trên lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh đạo ôn trên lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành.

 

Nông dân huyện Vĩnh Lợi phun thuốc phòng trừ rầy nâu (Ảnh: Báo Bạc Liêu Online)

Mục tiêu của Kế hoạch đặt ra là bảo vệ diện tích, năng suất, sản lưng các trà lúa, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn năm 2019; giám sát chặt chẽ tình hình sản xut lúa, dịch bệnh ry nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh đạo ôn hại lúa, phát hiện nhanh, xử lý kịp thời, có hiệu quả; khống chế không để dịch bệnh bùng phát và kiên quyết không để xảy ra cháy rầy, cháy đạo ôn trên diện rộng; hướng dẫn nông dân khắc phục kịp thời diện tích bị thiệt hại.

Theo nội dung Kế hoạch, các giải pháp phòng chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh đạo ôn gồm: Công tác tổ chức chỉ đạo, phòng trừ; công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực phục vụ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh đạo ôn; các biện pháp về kỹ thuật; công tác thông tin tuyên truyền...

Thời gian thực hiện Kế hoạch là từ ngày 01/5/2019 đến ngày 01/01/2020.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập thủ tục trình UBND tỉnh công bố dịch (nếu có) theo quy định hiện hành; chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ, phương tiện phòng chống dịch theo đúng quy định; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan, UBND các huyện, thị xã Giá Rai, thành phố Bạc Liêu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh đạo ôn đối với các trà lúa trên địa bàn tỉnh năm 2019; thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc chỉ đạo sản xuất và phòng chống dịch bệnh tại các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở./.

Nội dung:

L.Quang Trạng

 


Số lượt người xem: 473 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày