SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
8
6
8
6
5
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 05/07/2019, 08:00

Thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận người có công diện tồn đọng tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có công văn đề nghị Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn 07 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, tham gia ý kiến, cụ thể như sau:

A. Hồ sơ liệt sĩ (Hệ dân chính)

1. Ông: Ngô Kim Chí

- Sinh năm: 1916

- Nguyên quán: xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

- Ngày tham gia cách mạng: 04/1951

- Hy sinh ngày: 10/4/1962

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Du kích xã Ninh Thạnh Lợi

- Nơi hy sinh: ấp Kos Thum, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

- Trường hợp hy sinh: Đang dọn đồ công trường bị địch bắn.

- Người biết sự việc: Ông Huỳnh Nhiếp, sinh năm 1931, cư ngụ ấp Kos Thum, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu; Ông Danh Hal, sinh năm 1937, cư ngụ ấp kos Thum, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

- Thân nhân: Có vợ là bà Đoàn Thị Cúc, sinh năm 1935 và các con là ông Ngô Hưng sinh năm 1948; ông Ngô Văn Cưu, sinh năm 1949, bà Ngô Thị Đen, sinh năm 1958 và ông Ngô Hoàng Công, sinh năm 1960, hiện cùng cư trú tại: âp Kos Thum, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

- Người đề nghị xác nhận: Ông Ngô Văn Cưu, sinh năm 1949, Mối quan hệ: Con Hiện cư trú tạĩ ấp Kos Thum, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

B. Hồ sơ liệt sĩ (Hệ Quân đội)

1. Ông Nguyễn Văn Tỉnh

- Sinh năm: 1941

- Nguyên quán: Khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Nhập ngũ: Tháng 5 năm 1959.

- Cấp bậc, chức vụ: Trung đội trưởng.

- Đơn vị khi hy sinh (Mất xác): Tiểu đoàn 306, Quân khu 9.

- Hy sinh (Mất xác): Tại Rạch Chanh, Long Sơn, Trà Đạp, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ; hiện nay là tỉnh Hậu Giang.

- Trường hợp hy sinh: Chiến đấu đánh trận tại Rạch Chanh.

- Người biết sự việc: Ông Nguyễn Hoàng Đông, sinh năm 1942, cấp bậc Trung tá, cán bộ hưu trí, hộ khẩu thường trú: Số 51, đường Nguyễn Du, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau và ông Đặng Thanh Hường (5 Thắng) sinh năm 1941 hộ khẩu thương trú: Số 215, Ngô Gia Tự, Khóm 5, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Thân nhân: Cha Nguyễn Văn Lắm, sinh năm 1895; mẹ Trần Thị Lài, sinh năm 1898, điều từ trần; em Nguyễn Thị Mén, sinh năm 1944, hộ khâu thường trú, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Người đề nghị xác nhận liệt sĩ: Nguyễn Thị Mén, sinh năm 1944, mối quan hệ là em ruột, hiện cư trú tại khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Ông Trần Văn Khanh

- Sinh năm: 1969

- Nguyên quán: Ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Tiến, huyện Hồng Dân, tỉnh Minh Hải (Nay là ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

- Nhập ngũ: Tháng 02 năm 1986.

- Cấp bậc, chức vụ: Chiến sĩ.

- Đơn vị khi hy sinh (Mất tin, mất tích) Tiểu đoàn 15 Công Binh, Sư đoàn 4, Mặt trận 979, Quân khu 9.

- Ngày mất tin, mất tích: Tháng 01/1989.

- Nơi mất tin, mất tích: Tại Bến Đá thuộc tỉnh Kô - Kong (Campuchia)

- Trường hợp mất tin, mất tích: Đầu tháng 01/1989 đơn vị cho nghỉ tranh thủ 03 ngày về thăm gia đình sau đó trở lại đơn vị và bị mất tin, mất tích.

- Người biết sự việc: ông Nguyễn Văn Mười, sinh năm 1968. Nhập ngũ: Tháng 02/1986, cùng có hộ khẩu thường trú: Ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu; ông Nguyễn Văn Ý, sinh năm 1968, nhập ngũ 02/1986 xuất ngũ: 02/1989, hộ khẩu thường trú, ấp Tân Tiến, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

- Thân nhân: Cha Trần Văn Thỏ, sinh năm 1936 (hy sinh), mẹ Bùi Thị Phận sinh năm 1938, hộ khẩu thường trú: Ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

- Người đề nghị xác nhận liệt sĩ bà Bùi Thị Phận, sinh 1938 hiện cùng cư trú tại ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

3. Ông Nguyễn Văn Bạch

- Sinh năm: 1964

- Nguyên quán: Ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Minh Hải (Nay là ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu).

- Nhập ngũ: Tháng 8/1982.

- Cấp bậc: Thượng sĩ.

- Chức vụ: Trung đội trưởng.

- Đơn vị khi hy sinh: Tiểu đoàn 10, Trung đoàn Pháo binh 4, Sư đoàn 4, Quân khu 9.

- Nơi hy sinh: Thành phố PhnômPênh (Campuchia).

- Ngày hy sinh: Năm 1984

- Trường hợp hy sinh: Đầu năm 1984 đơn vị mở chiến dịch càng quét ở chiến trường Campuchia.

- Người biết rõ sự việc: Ông Triệu Văn Huyện, sinh năm 1962.

- Nhập ngũ: 2/1980, xuất ngũ 4/1968, hộ khẩu thường trú: Ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

- Thân nhân: Cha Nguyễn Văn Quẳn, sinh năm 1923, mẹ Quách Thị Nới, sinh năm 1934, điều từ trần; em Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

- Người đề nghị xác nhận liệt sĩ bà Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1970 mối quan hệ là em ruột hiện cùng cư trú ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

4. Ông Huỳnh Văn Tâm

- Sinh năm: 1941

- Nguyên quán: Xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

- Nhập ngũ: Tháng 10 năm 1962.

- Hy sinh: Tháng 8 năm 1965

- Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: Trung đội phó.

- Đơn vị khi hy sinh: Tiểu đoàn Phú Lợi 1.

- Nơi hy sinh: Xóm Dĩ Lãng, xã Khánh Hòa, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

- Trường hợp hy sinh: Chiến đấu đánh trận tại xóm Dĩ Lãng.

- Người biết sự việc: Ông Nguyễn Hùng Dũng, sinh năm 1940, hộ khẩu thường trú: Ấp Hòa Hưng, xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng và ông Lê Thanh Trong sinh năm 1940, hộ khẩu thường trú số 50, đường Bổ Thảo, Khóm 4, Phường 7, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Thân nhân: Cha Huỳnh Văn Hiếu, sinh năm 1915, hy sinh; mẹ Nguyễn Thị Lệ sinh năm 1916, từ trần; cô ruột Huỳnh Thị Hoa, sinh năm 1944, hiện cùng cư trú tại ấp Ngọc Được, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

- Người đề nghị xác nhận liệt sĩ là cô ruột bà Huỳnh Thị Hoa, sinh năm 1944, hiện cư trú ấp Ngọc Được, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

5. Ông Huỳnh Văn Trí

- Sinh năm 1943

- Nguyên quán: Xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

- Nhập ngũ: Tháng 10 năm 1962.

- Hy sinh: năm 1967.

- Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: Tiểu đội phó.

- Đơn vị khi hy sinh: Tiểu đoàn Phú Lợi 1.

- Nơi hy sinh: Đảo Phú Quốc.

- Trường hợp hy sinh: Đơn vị đánh trận càn tại xã Gia Hòa, bị thương, đơn vị rút quân, bị giặc bắt đưa ra đảo Phú Quốc sau đó hy sinh.

- Người biết sự việc: Ông Nguyễn Hùng Dũng, sinh năm 1940, hộ khẩu thường trú: Ấp Hòa Hưng, xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng và ông Lê Thanh Trong sinh năm 1940. Hộ khẩu thường trú số 50, đường Bổ Thảo, Khóm 4, Phường 7, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Thân nhân: Cha Huỳnh Văn Hiếu, sinh năm 1915, hy sinh; mẹ Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1916, từ trần; cô ruột Huỳnh Thị Hoa, sinh năm 1944, hiện cùng cư trú tại ấp Ngọc Được, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

- Người đề nghị xác nhận liệt sĩ là cô ruột bà Huỳnh Thị Hoa, sinh năm 1944, hiện cư trú ấp Ngọc Được, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

6. Ông Phan Văn Bé

- Sinh năm: 1945

- Nguyên quán: Ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (Nay xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu).

- Nhập ngũ: Tháng 4 năm 1963.

- Hy sinh: Tháng 5 năm 1966.

- Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: Trung đội phó.

- Đơn vị khi hy sinh: cl/k10/Đoàn HC 84/CHC Miền/BTL Miền.

- Nơi hy sinh: Tỉnh Bà Rịa (Vũng Tàu)

- Trường hợp hy sinh: Chiến đấu.

- Người biết sự việc: Không có.

- Thân nhân: Ông Phan Văn Đen, sinh     năm l908 (Từ trần), mẹ Tô Thị Lý sinh năm 1910 (Từ trần); anh Phan Văn Tào sinh năm 1932, hiện cư trú ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

- Người đề nghị xác nhận liệt sĩ, anh ruột ông Phan Văn Tào, sinh năm 1932 hiện cùng cư trú ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Mọi thông tin có liên quan đến những trường hợp đề nghị xác nhận liệt sỹ gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu theo địa chỉ: Số 52/3, đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.   

Chi tiết:

CTTĐT


Số lượt người xem: 639 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày