SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
1
0
0
0
7
9
tin tức sự kiện Thứ Tư, 24/07/2019, 15:20

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Để tổ chức các hoạt động kỷ niệm, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công với cách mạng, UBND tỉnh Bạc Liêu xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2019.

Mục đích của Kế hoạch là tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong việc thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Huy động mọi nguồn lực xã hội nhằm đảm bảo ổn định đời sống vật chất và tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Tuyên truyền sâu rộng và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Về yêu cầu, các hoạt động Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; phân công rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, triển khai thực hiện; cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền; các cơ quan, Ban, Ngành, đoàn thể. Việc triển khai các hoạt động cần được lồng ghép với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở các địa phương.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, thực hiện có hiệu quả nội dung các hoạt động theo Kế hoạch; cung cấp thông tin tuyên truyền về các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng cho Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh - Truyn hình tỉnh đ viết tin bài, phóng sự; tổng hợp tiến độ thực hiện các hoạt động kỷ niệm, các công việc đột xuất, phát sinh của các đơn vị trong quá trình triển khai, báo cáo Thường trực UBND tỉnh để kịp thời ch đạo thực hiện; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công theo quy định; tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện các hoạt động Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh về UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 8 năm 2019./.

L. Kim Huế

 


Số lượt người xem: 3014 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày