SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
1
0
0
0
7
2
tin tức sự kiện Thứ Năm, 25/07/2019, 09:55

Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có hiệu lực thi hành từ ngày 02/8/2019

Bảng hệ số điều chnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh Quyết định ban hành.

Hệ số điều chnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được áp dụng cho các trường hợp: Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (Tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng; tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (Tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên; tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (Không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản); xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Nguyên tắc xác định giá các loại đất theo hệ số điều chỉnh giá đất được tính như sau: Giá đất tính theo hệ số điều chỉnh giá đất đối với các trường hp quy định tại Điều 2 của Quyết định được xác định bằng cách lấy giá đất quy định tại Bảng giá các loại đất do UBND tỉnh ban hành nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất được quy định tại Điều 1 của Quyết định cụ thể: Giá đất tính theo hệ số điều chỉnh giá đất bằng giá đất do UBND tỉnh quy định và công bố nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Thủ trưng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc thì các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phản ánh kịp thời cho Sở Tài chính để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Chi tiết:

L. Minh Tài

 


Số lượt người xem: 1018 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày