SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
9
9
4
0
7
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 26/07/2019, 09:25

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

Năm 2019 được Tỉnh ủy Bạc Liêu xác định là năm “nước rút”, là tiền đề để tỉnh “về đích ” vào năm 2020, quyết định sự thành bại của các mục tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, do đó, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch và ban hành Chỉ thị yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương đặt quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đề cao trách nhiệm, bám sát Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tuớng Chính phủ, các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Ngay từ đầu năm, được sự ch đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đã quyết tâm, nỗ lực triển khai thực hiện, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, với hướng phát triển đã được xác định rõ theo 05 trụ cột, sự kế thừa đà phát triển của các năm trước, nhất là năm 2018, qua đó, đã giúp cho tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh tiếp tục phát triển tích cực trên hầu hết các lĩnh vực:

Tăng trưởng kinh tế đạt 8,25%, vẫn duy trì ở mức khá cao, xếp thứ 3/13 so với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cao hơn bình quân chung cả nước (cả nước đạt 6,76%), cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; 05 trụ cột kinh tế từng bước được hình thành vững chắc hơn, trong đó: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển và là trụ đỡ quan trọng nhất trong kinh tế - xã hội của tỉnh; các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục đều phát triển khá; thu - chi ngân sách tiếp tục ổn định; lĩnh vực tài chính - tín dụng và thu hút đầu tư khởi sắc mạnh mẽ; công tác quản lý về tài nguyên môi trường, giao thông vận tải tiếp tục được tăng cường; đào tạo lao động, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm thực hiện và đạt kết quả khá tốt; các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, nhất là trong dịp Lễ, Tết với nhiều loại hình phong phú, đa dạng; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên rõ rệt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 là thúc đẩy tăng trưởng GRDP (Tối thiểu theo ch tiêu kế hoạch 8,5 - 9%; phấn đấu đạt 10 - 11%), để qua đó tạo hiệu ứng cánh kéo đối với các ngành, lĩnh vực khác và nhất là 05 chỉ tiêu được xác định phải nằm trong tốp 05 của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy là mục tiêu khó khăn, song lại có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định sự thành bại của mục tiêu chung cả nhiệm kỳ, do vậy, trong thời gian còn lại của năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số giải pháp trọng tâm sau: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp phát trin kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực trọng yếu; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giải quyết khiếu nại, phòng chống tham nhũng và công tác tư pháp.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ, UBND tỉnh yêu cu các cấp, các ngành quyết liệt, nghiêm túc, khẩn trương hơn nữa trong thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng các công việc được giao, đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện có hiệu quả phương châm hành động “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Đồng thời, lưu ý triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; chuẩn bị tốt các nội dung trình HĐND trong kỳ họp cuối năm; sơ kết 6 tháng đầu năm, các hoạt động tổng kết năm, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp./.

Chi tiết

Lê Hưởng

 


Số lượt người xem: 1119 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày