SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
1
0
0
2
0
7
tin tức sự kiện Chủ Nhật, 04/08/2019, 15:30

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 8/2019

Ngày 02/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Lê Văn Sum, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”

Tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Lê Văn Sum, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về: Ngành Văn hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương  (khóa XI) về “Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới; những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Chiều cùng ngày, đồng chí Lê Văn Sum, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 8/2019, đồng thời triển khai Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị “Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới”; tuyên truyền về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 52 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 03 đồng chí thuộc tỉnh Bạc Liêu, đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng./.

Nguyễn Chinh

 


Số lượt người xem: 930 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày