SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
1
0
0
1
7
4
tin tức sự kiện Thứ Hai, 05/08/2019, 13:55

Quy định mức chi quà tặng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Quyết định mức chi quà tặng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành.

Phạm vi điều chỉnh của Quyết định là quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Những nội dung, mức chi không quy định trong Nghị quyết này được thực hiện theo Thông tư số 96/2018/TT-BTC này 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan theo quy định hiện hành.

Đối tượng áp dụng là người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trường Bộ Tài chính.

Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ được quy định cụ thể như sau: Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 900.000 đồng tiền mặt; người cao tuổi thọ 100 tuổi được tặng quà gồm 05 mét vải lụa và 800.000 đồng tiền mặt; người cao tuổi thọ 95 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt; người cao tuổi thọ 90 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt; người cao tuổi ở tuổi 80 và 85 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.00 đồng và 500.000 đồng tiền mặt; người cao tuổi ở tuổi 70 và 75 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 400.000 đồng tiền mặt.

Theo nội dung Quyết định, nguồn kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi do ngân sách bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước; từ các nguồn vận động, đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019 và thay thế Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức chi quà tặng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Chi tiết:

Lê Yến

 


Số lượt người xem: 494 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày