SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
8
6
1
7
1
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 09/08/2019, 16:00

Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu

Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành.

Quy chế được ban hành để quy định việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông hệ thống Quản lý văn bản liên thông của tỉnh giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu; Quy chế này không áp dụng đối với văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đi tượng áp dụng của Quy chế là UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chuyên môn trực thuộc; UBND cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị nêu trên.

Theo nội dung Quy chế, đầu mối gửi, nhận văn bản điện tử được quy định như sau: Văn phòng UBND tỉnh gửi, nhận văn bản điện tử thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng các Sở; Bộ phận hành chính của các Ban, Ngành là đầu mối gửi, nhận văn bản điện tử thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của mình và theo Quy chế làm việc, Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của các Sở, Ban, Ngành; Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; Bộ phận hành chính của UBND cấp xã là đầu mối gửi, nhận văn bản điện tử thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý và theo Quy chế làm việc, Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị mình.

Văn phòng UBND tỉnh được giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối quản lý, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị về việc sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản liên thông của tỉnh; chủ trì, phối hp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổ chức đánh giá việc chấp hành Quy chế này trên phạm vi toàn tỉnh; chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản liên thông của tỉnh; đảm bảo duy trì hệ thống quản lý văn bản liên thông của tỉnh hoạt động an toàn, ổn định 24/24 giờ phục vụ tốt việc gửi/nhận văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Quy chế (nếu có) theo quy định của pháp luật./.

Chi tiết:

Hồng Lê

 


Số lượt người xem: 776 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày