SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
8
5
4
1
3
tin tức sự kiện Thứ Tư, 14/08/2019, 15:15

Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa có Hướng dẫn Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019).

 

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa và Bằng tuyên dương ông Trần Văn Tèo, Thương binh 2/4, ấp Mỹ Tường I, xã Hưng Phú, huyện Phước Long có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. (Ảnh: KN)

Hướng dẫn tuyên truyền nhằm ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, góp phần hoàn thành ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa.

Nội dung tuyên truyền gồm: Nội dung Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh; tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cách mạng Việt Nam; tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc, tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và nhân dân ta đang tiến hành; những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu; kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc của Bác, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm: Tổ chức tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tuyên truyền thông qua việc biên soạn, phát hành các tài liệu, tranh ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác; triển lãm, giới thiệu sách, báo, tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những thành tựu qua 50 năm thực hiện Di chúc và 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về tổ chức thực hiện, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm”./.

Chi tiết:

Nguyễn Chinh

 


Số lượt người xem: 651 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày