SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
8
7
1
2
9
tin tức sự kiện Thứ Năm, 05/09/2019, 16:10

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tố chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương, UBND tỉnh đã có Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tố chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Các nội dung được sửa đổi, bổ sung như sau: Sản phẩm tham gia bình chọn, nhiệm vụ của hội đồng bình chọn, hồ sơ và sản phẩm đăng ký bình chọn, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ, lưu giữ hồ sơ và sản phẩm bình chọn, công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận, quyền lợi của cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp giấy chứng nhận, tổ chức thực hiện.

Các nội dung bị bãi bỏ, thay thế như sau:

Bãi bỏ quy định “Cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, cơ quan, đơn vị khi tham gia đăng ký bình chọn chuấn bị một bộ hồ sơ và gửi về Hội đồng bình chọn cấp tỉnh (qua Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương). Hồ sơ gồm”. Tại Khoản 2, Điều 9 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Bãi bỏ Khoản 3 Điều 12 của Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND.

Thay cụm từ “Cục Công nghiệp địa phương” bằng cụm từ “Cục Công Thương địa phương” tại Khoản 1, Điều 18 của Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND.

Nội dung Quyết định, UBND tỉnh giao cho Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các Sở, Ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. Quyết định có hiệu lực từ ngày 13/9/2019.

Chi tiết:

L. Duy

 


Số lượt người xem: 656 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày