SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
7
1
5
9
tin tức sự kiện Thứ Tư, 18/09/2019, 13:35

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020

Kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 vừa được UBND tỉnh ban hành với những nội dung chính như sau:

Kế hoạch được ban hành với mục đích tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy thông qua việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, cơ quan chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

Một số chỉ tiêu cụ thể: Nâng cao năng lực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) các cấp, nhất là cấp cơ sở; phấn đấu mỗi huyện, thị xã, thành phố mỗi năm xây dựng được 01 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn; 100% người trong nhóm nguy cơ cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chng ma túy; ngăn chặn gia tăng người nghiện ma túy. Đến năm 2020, nâng tổng số xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy trên địa bàn lên trên 50% và không còn “điểm nóng” về ma túy; hàng năm 80% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; đấu tranh triệt xóa từ 05% - 10% điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy so với năm trước; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy. Không để phát sinh tình trạng trồng cây có chất ma túy trên địa bàn; triệt xóa 100% diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép được phát hiện. Không để tồn tại hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy.

Các nội dung, biện pháp thực hiện bao gồm: Tăng cường và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền cấp xã trong công tác phòng, chống ma túy; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, phưng, thị trấn; rà soát, thống kê, phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn; phân loại người nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý; công tác điều trị cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về ma túy; quản lý địa bàn không để hình thành điểm nóng về ma túy ở cơ sở; vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy; tổ chức kiểm tra, phát hiện và triệt phá các điểm trồng cây có chứa chất ma túy.

UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; chủ trì, triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, cao điểm tuyên truyền về phòng, chống ma túy.../.

L.Kim Huế


Số lượt người xem: 325 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày