SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
9
9
9
2
5
tin tức sự kiện Thứ Bảy, 05/10/2019, 10:00

Triển khai thi hành Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành.

Yêu cầu của Kế hoạch đặt ra là đảm bảo việc triển khai thi hành Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; nâng cao trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cấp, các ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi; xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước; đảm bảo đúng nội dung, tiến độ hoàn thành công việc, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi.

Các nội dung thực hiện của Kế hoạch: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được Luật giao.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử cán bộ, công chức, viên chức làm công tác trồng trọt, chăn nuôi tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo nội dung mới của Luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai tổ chức; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định./.

L.Quang Trạng

 


Số lượt người xem: 795 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày