SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
8
6
9
6
8
tin tức sự kiện Thứ Tư, 23/10/2019, 16:15

Quy chế phân cấp, quản lý kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Quy chế phân cấp, quản lý kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh Quyết định ban hành.

Phạm vi điều chỉnh của Quy chế là quy định việc quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Nội dung Quy chế quy định việc cấp phát và quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý phải thực hiện đúng theo các văn bản quy định hiện hành và các nội dung tại Quy chế này, bảo đảm nguyên tắc chi trả kịp thời, đúng chế độ, đúng đối tượng nhằm thực hiện tốt các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh triển khai và hướng dẫn thực hiện Quy chế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, quản lý, kiểm tra các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện Quy chế. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung thì báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đ tng hợp, trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Chi tiết:

L. Thoa

 


Số lượt người xem: 368 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày