SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
7
2
2
0
tin tức sự kiện Thứ Bảy, 30/11/2019, 09:30

Duy trì, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc duy trì, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, phạm vi quản lý, tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

 

Tủ sách pháp luật tại xã Tân phong, huyện Giá Rai (ảnh Báo Bạc Liêu online)

Tủ sách pháp luật cấp xã: Chỉ duy trì đối với các xã đặc biệt khó khăn. Đồng thời, sáp nhập Tủ sách pháp luật thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật vào thư viện cấp xã, điểm bưu điện - văn hóa hoặc Trung tâm Học tập cộng đồng để thuận tiện quản lý và khai thác hiệu quả;

Tủ sách pháp luật tại các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Nếu còn phát huy hiệu quả và cần thiết thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét quyết định việc tiếp tục duy trì và tiến hành kiểm kê, lưu giữ, quản lý các đầu sách, tài liệu theo quy định pháp luật;

Tủ sách pháp luật tại các cơ sở giáo dục: Tiếp tục duy trì và có các hình thức hoạt động, sử dụng phù hợp, hiệu quả để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tiếp cận, nghiên cứu;

Tủ sách pháp luật của các cơ quan, đon vị lực lượng vũ trang: Tiếp tục duy trì và hoạt động theo quy định tại Quyết định sô 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Lê Tâm

 


Số lượt người xem: 417 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày