SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
1
0
0
2
8
6
tin tức sự kiện Thứ Tư, 04/12/2019, 15:50

Khai mạc Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Ngày 04/12/2019, HĐND tỉnh khóa IX khai mạc Kỳ họp thứ 12. Dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ngành; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

 

Đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Với sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tăng trưởng kinh tế đạt ở mức cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đứng thứ 2 khu vực và cao hơn mức trung bình cả nước, mô hình kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ. Kết quả triển khai thực hiện 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội và khâu đột phá về xây dựng Đảng có bước phát triển tốt. Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế: Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; dịch tả lợn châu Phi bùng phát gây tâm lý lo lắng cho người dân, công tác xuất khẩu gạo đạt thấp… Đó là những vấn đề đặt ra cho Kỳ họp xem xét, thảo luận tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp cụ thể, khả thi, nhằm khắc phục để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương cho rằng, năm 2019 tỉnh đã hoàn thành 20/21 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu đạt khá ấn tượng: Tăng trưởng GRDP đạt 10,61% (xếp thứ 2 khu vực đồng bằng sông Cửu Long); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Tổ chức thành công rất nhiều hội nghị và sự kiện của quốc gia và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, ước đến cuối năm, toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Những kết quả nêu trên là rất quan trọng, khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sát sao của Tỉnh ủy; sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của UBND tỉnh; sự giám sát chặt chẽ, kịp thời của HĐND tỉnh; sự quyết tâm, đồng lòng, hợp lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương ghi nhận, biểu dương HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh về những kết quả, thành tích và những nỗ lực, phấn đấu, đóng góp to lớn đó.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu cần dành nhiều thời gian thảo luận thật kỹ lưỡng, thấu đáo, tạo sự thống nhất cao trong nhận định, đánh giá đúng mức kết quả đã đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đại biểu HĐND trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, cần bám sát các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, tập trung thảo luận kỹ, tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho năm 2020 phù hợp, sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao; tiếp tục tăng trưởng kinh tế cao và tăng GRDP bình quân đầu người nhanh, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm bền vững, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, phấn đấu năm 2020 tỉnh Bạc Liêu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ quan trọng khác. Trong thảo luận các mục tiêu, chỉ tiêu phải xác định năm 2020 là năm “Tăng tốc” mạnh mẽ để về đích, tiếp tục thực hiện phương châm hành động: “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả”, phấn đấu cao nhất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy đã đề ra. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cần tập trung nghiên cứu, xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của địa phương nhằm đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; huy động được mọi tiềm năng, thu hút đầu tư trong và ngoài nước để thực hiện bước chuyển đổi lớn về kinh tế, phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp của HĐND, bảo đảm phát huy dân chủ, đi sâu phân tích vấn đề một cách tập trung và thực chất, qua đó, làm rõ hơn tình hình và nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm và giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo ra những chuyển biến thật sự trong thực tiễn.

 

Quang cảnh kỳ họp

Theo chương trình, Kỳ họp diễn ra từ ngày 04 đến ngày 06/12/2019 với nhiều nội dung quan trọng như: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp; xem xét thông qua 19 nghị quyết chuyên đề; báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; xem xét báo cáo của UBND tỉnh về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 12; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.../.

Đức Hình

 


Số lượt người xem: 2414 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày