SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
9
9
8
6
8
tin tức sự kiện Thứ Tư, 04/12/2019, 14:25

Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh

Theo nội dung Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh được sửa đổi, bổ sung như sau:

Về cơ cấu tổ chức, Thanh tra tỉnh có các phòng trực thuộc như sau: Văn phòng; Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1; Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2; Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3; Phòng Thanh tra phòng, chng tham nhũng, giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

Như vậy, sau khi sửa đổi, bổ sung, về cơ cấu tổ chức, Thanh tra tỉnh giảm 01 đơn vị cấp phòng.

Quyết định của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 13/12/2019./.

Chi tiết

Minh Mẫn

 


Số lượt người xem: 131 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày