SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
7
0
7
1
tin tức sự kiện Thứ Năm, 07/05/2020, 09:45

Kế hoạch thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành nhằm hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất việc làm, thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19; hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung chủ trì cuộc họp trực tuyến với các ngành, địa phương bàn
về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Về nguyên tắc, việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi; không thực hiện hỗ trợ trong trường hp đối tượng tự nguyện không tham gia; đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất và bảo đảm có lợi cho người được hưởng.

Các đối tượng được hỗ trợ cụ thể như sau:

- Người lao động tạm hoãn thực hiện hp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương (theo quy định tại khoản 1 Mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP quy định tại Chương I Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg);

- Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động (theo quy định tại khoản 2 Mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP quy định tại chương VI Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg);

- Hộ kinh doanh (theo quy định tại khoản 3 Mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP quy định tại Chương II Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg);

- Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo quy định tại một phần khoản 4 Mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP quy định tại Chương III Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg);

- Ni lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất làm việc làm (theo quy đinh tại khoản 4 Mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP quy định tài Chương IV Qụyết định số 15/2020/QĐ-TTg);

- Người có công với cách mạng (theo quy định tại khoản 5 Mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP quy định tại Chương V Quyết đnh số 15/2020/QĐ-TTg);

- Đối tượng bảo trợ xã hội (theo quy định tại khoản 6, Mục II Nghị quyết s 42/NQ-CP quy định tại Chương V Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg);

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo quy định tại khoản 7, Mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP quy định tại Chương V, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg).

Nội dung Kế hoạch quy định cụ thể về điều kiện hỗ trợ; mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ; hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện.

Để tổ chức thực hiện việc hỗ trợ cho các đối tượng, theo nội dung Kế hoạch, UBND tỉnh giao cho Sở Lao động, Thương binh và xã hội Phối hp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thẩm định các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định nêu trên; tổng hợp số lượng theo báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi Sở Tài chính để trình UBND tỉnh bố trí kinh phí cho UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện; tiếp nhận, tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai (liên quan đến ngành lao động) để hướng dẫn. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, xin ý kiến của UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, giải quyết; định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, tổng hợp, báo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP; trước ngày 31/7/2020, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP.

Nội dung Kế hoạch

L. Ngọc Hiếu

 


Số lượt người xem: 213 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày