SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
7
0
6
4
tin tức sự kiện Thứ Năm, 07/05/2020, 09:00

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” vừa được UBND tỉnh ban hành.

 

Tuyên truyền pháp luật cho phạm nhân trong trại tạm giam Công an tỉnh (Ảnh Báo BacLieu Online)

Kế hoạch được ban hành với mục đích là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho các đối tượng của Đề án; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Yêu cầu của Kế hoạch đặt ra là quá trình tổ chức thực hiện phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ngành, địa phương, cộng đồng dân cư để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng của Đề án

Các nội dung cụ thể của Kế hoạch là: Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành; phối hợp rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Kế hoạch; đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Kế hoạch và trang bị theo yêu cầu thực tế của các cơ sở, địa phương bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả; khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Kế hoạch.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao cho các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện những nội dung cụ thể được nêu trong Kế hoạch; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh trước ngày 30/10/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Nội dung Kế hoạch

L. Kim Huế

 


Số lượt người xem: 242 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày