SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
7
0
6
1
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 08/05/2020, 16:10

Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tỉnh Bạc Liêu vừa có Kế hoạch Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kế hoạch được ban hành nhằm quán triệt sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện tốt lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”. Để công tác thi đua thực sự là đòn bẩy, là động lực, khuyến khích các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, hăng say lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nội dung thi đua là tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”; tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đang thực hiện, nhưng chưa đạt hiệu quả cao của từng cấp, từng ngành, địa phương, từng lĩnh vực công tác; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch…

Đối tượng tham gia thi đua là tập thể các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thuộc và trực thuộc; công chức, viên chức, người lao động thuộc các Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố thuộc và trực thuộc.

Thời gian đăng ký công trình, phần việc là trước ngày 01/6/2020; thời gian tổ chức thi đua là từ ngày Kế hoạch ban hành đến hết ngày 31/12/2020.

L. Thu Nhàn


Số lượt người xem: 203 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày