SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
1
0
0
0
3
5
tin tức sự kiện Thứ Tư, 06/05/2020, 16:40

Giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu đã quyết định giảm phí, lệ phí áp dụng cho các đối tượng có tham gia giao dịch thực hiện các thủ tục phải nộp phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

- Danh mục phí, lệ phí áp dụng: Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống; phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Phí bảo vệ môi trường - phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lệ phí đăng ký kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép xây dựng;

- Mức thu: Giảm 50% mức thu phí, lệ phí theo quy định hiện hành;

- Tỷ lệ phần trăm (%) trích lại các khoản thu phí đối với các loại phí nêu trên: Trích lại cho đơn vị thụ hưởng là 100%.

Sở Tài chính là đơn vị được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nội dung trên.

Quyết định giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có hiệu lực thi hành từ ngày 04/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Các nội dung khác liên quan đến mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí không quy định tại Quyết định trên thì được thực hiện theo Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Nội dung Quyết định

Lê Hân

 


Số lượt người xem: 205 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày