SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
6
9
7
6
tin tức sự kiện Thứ Tư, 06/05/2020, 16:50

Quyết định thu hồi đất của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất quản lý, giao cho Chùa Long Phước để xây dựng mở rộng cơ sở sinh hoạt tôn giáo

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định thu hồi 5.556,2m2 đất do Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh quản lý và giao cho Chùa Long Phước để xây dựng mở rộng cơ sở sinh hoạt tôn giáo tại Phường 5, thành phố Bạc Liêu.

- Vị trí khu đất: Thửa đất số 363-2 (một phần  thửa  đất 363), tờ bản đồ số 02 tại Phường 5, thành phố Bạc Liêu.

- Diện tích khu đất: 5.556,2m2

- Ranh giới, kích thước: Theo Trích lục bản đồ địa chính thửa đất số 363, tờ bản đồ số 02 do Văn phòng Đăng ký Đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 26/6/2017.

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở tôn giáo, để xây dựng mở rộng Chùa Long Phước.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Đất do Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh quản lý theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm triển khai Quyết định trên đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành; thông báo cho người được giao đất nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật (nếu có); trình cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức được giao đất khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; phối hợp với UBND thành phố Bạc Liêu chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND Phường 5 và các đơn vị có liên quan xác định cụ thể mốc giới, bàn giao đất ngoài thực địa cho bên được giao đất; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 04/5/2020.

Nội dung Quyết định

L Minh Tài

 


Số lượt người xem: 161 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày