SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
7
1
8
5
tin tức sự kiện Thứ Hai, 25/05/2020, 16:30

Kế hoạch phát triển năng lượng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban Thường vụ Tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch “Về việc phát triển năng lượng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là nhằm cung cấp đủ nhu cầu năng lượng, đáp ứng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2030; tổng quát công suất của các nguồn điện đến năm 2030 đạt khoảng 9.780 MW. Xây dựng hệ thống lưới điện có khả năng kết nối các tỉnh lân cận và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng tiêu chí N-1 đối với vùng phụ tải quan trọng và N-2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng.

Tầm nhìn đến năm 2045 góp phần bảm đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; ngành năng lượng phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; hệ thống hạ tầng năng lượng phát triển đồng bộ, hiện đại, khả năng kết nối khu vực được nâng cao; chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Để đạt được các mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện như: Phát triển các nguồn cung cấp năng lượng theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững; phát triển nhanh và bền vững ngành điện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cơ cấu lại các ngành và khu vực tiêu thụ năng lượng song song với thực hiện chính sách về sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả; phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, kết nối khu vực; nâng cao nội lực ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ phục vụ ngành năng lượng; khuyến kích và tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân tham gia xã hội hóa phát triển năng lượng; nâng cao chật lượng công tác xây dựng quy hoạch phát triển năng lượng và các quy hoạch có liên quan; phát triển khoa học – Công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho ngành năng lượng; thực thi chính sách bảo vệ môi trường ngành năng lượng gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển năng lượng.

Toàn văn Kế hoạch.

KN (tổng hợp)

 


Số lượt người xem: 360 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày