SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
9
9
7
6
1
tin tức sự kiện Thứ Bảy, 30/05/2020, 14:55

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

Để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và toàn thể xã hội trong công tác giúp đỡ người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù trở về cộng đồng.

 

Luật Thi hành án dân sự

Các nội dung trọng tâm của Kế hoạch là tổ chức tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho phạm nhân trước khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù hoặc sau khi có kết quả thẩm định nhất trí đề nghị đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện; định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân; thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho phạm nhân khi tái hòa nhập cộng đồng (nếu có); tổ chức thông tin, tuyên truyền, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng; trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý và các biện pháp hỗ trợ khác; đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù và đảm bảo kinh phí cho thực hiện tái hòa nhập cộng đồng; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc liếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế và các nội dung của Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa tổ chức triển khai thực hiện gửi kế hoạch về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi. Định kỳ quý I, III, 6 tháng và năm các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp./.

Nội dung Kế hoạch

L. Kim Huế


Số lượt người xem: 293 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày