SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
7
0
6
9
tin tức sự kiện Thứ Hai, 08/06/2020, 10:40

Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai, quán triệt thực hiện Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; triển khai, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản về Thừa phát lại nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức về chế định Thừa phát lại; nâng cao hiểu biết và tiếp cận của nhân dân đối với công việc của Thừa phát lại.

Các nội dung của Kế hoạch bao gồm: Triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 68 Nghị định 08/2020/NĐ-CP; rà soát, cập nhật, công bố danh sách Thừa phát lại, danh sách Văn phòng Thừa phát lại trên cổng thông tin điện tử; rà soát, công bố thủ tục hành chính; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về vi bằng; thực hiện việc đăng ký và quản lý cơ sở dữ liệu về vi bằng; theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, căn cứ vào nhiệm vụ đã được nêu trong Kế hoạch, yêu cầu các Sở, Ban, Ngành liên quan UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và có kế hoạch cụ thể triển khai tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị mình, đảm bảo đúng tiến độ Kế hoạch đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đã đề ra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Nội dung Kế hoạch:

Lê Tâm


Số lượt người xem: 273 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày